نویسنده = کیومرث مولادوست
تعداد مقالات: 2
1. تبیین برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری چوگان در ایران

دوره 9، شماره 34، بهار 1399، صفحه 115-134

کیومرث مولادوست؛ طیبه یانپی


2. شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات گردشگری ورزش چوگان در ایران

دوره 6، شماره 22، بهار 1396، صفحه 109-126

کیومرث مولادوست؛ سحر سامانی؛ علیرضا ذاکریان