نمایه کلیدواژه ها

ا

 • استان چهار محال و بختیاری بررسی روند تغییرات اقلیم آسایش گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخصPMV [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 1-14]
 • استان مازندران تحلیل و سطح‌بندی پتانسیل‌های اکوتوریسم و تأثیر آن در توسعه پایدار، با استفاده از مدل چند متغیره topsis منطقه موردی:استان مازندران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 99-112]
 • اقلیم آسایش بررسی روند تغییرات اقلیم آسایش گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخصPMV [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 1-14]
 • اکوتوریسم تحلیل و سطح‌بندی پتانسیل‌های اکوتوریسم و تأثیر آن در توسعه پایدار، با استفاده از مدل چند متغیره topsis منطقه موردی:استان مازندران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 99-112]

ب

 • بافت‌های با ارزش نقش بافت‌های با ارزش روستایی در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: روستای جواهرده رامسر) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 59-80]
 • برنامه‌ریزی تحلیل و سطح‌بندی پتانسیل‌های اکوتوریسم و تأثیر آن در توسعه پایدار، با استفاده از مدل چند متغیره topsis منطقه موردی:استان مازندران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 99-112]

ت

 • تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مکان‌یابی بهینه مناطق نمونه گردشگری (مطالعه‌ی موردی: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 113-142]
 • تحلیل وسطح‌بندی تحلیل و سطح‌بندی پتانسیل‌های اکوتوریسم و تأثیر آن در توسعه پایدار، با استفاده از مدل چند متغیره topsis منطقه موردی:استان مازندران [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 99-112]
 • توریسم روستایی توریسم، راهکاری جهت توسعه پایدار روستاهای مناطق بیابانی ایران، مطالعه موردی روستای فهرج، استان یزد [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 37-58]
 • توسعه پایدار توریسم توریسم، راهکاری جهت توسعه پایدار روستاهای مناطق بیابانی ایران، مطالعه موردی روستای فهرج، استان یزد [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 37-58]
 • توسعه پایدار توریسم روستایی توریسم، راهکاری جهت توسعه پایدار روستاهای مناطق بیابانی ایران، مطالعه موردی روستای فهرج، استان یزد [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 37-58]
 • توسعه پایدار روستایی توسعه گردشگری روستایی در راستای توسعه پایدار (نمونه مورد مطالعه: روستای سورین شهرستان بانه) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 81-98]
 • توسعه گردشگری راهکارهای توسعه گردشگری در ناحیه اشکورات گیلان با استفاده از مدل تحلیلی SWOT [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 15-36]
 • توسعه گردشگری نقش بافت‌های با ارزش روستایی در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: روستای جواهرده رامسر) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 59-80]

ج

 • جواهرده نقش بافت‌های با ارزش روستایی در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: روستای جواهرده رامسر) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 59-80]

ر

 • روستای سورین توسعه گردشگری روستایی در راستای توسعه پایدار (نمونه مورد مطالعه: روستای سورین شهرستان بانه) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 81-98]
 • روستای فهرج توریسم، راهکاری جهت توسعه پایدار روستاهای مناطق بیابانی ایران، مطالعه موردی روستای فهرج، استان یزد [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 37-58]

س

 • سیستان و بلوچستان مکان‌یابی بهینه مناطق نمونه گردشگری (مطالعه‌ی موردی: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 113-142]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مکان‌یابی بهینه مناطق نمونه گردشگری (مطالعه‌ی موردی: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 113-142]

ش

 • شاخص PMV بررسی روند تغییرات اقلیم آسایش گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخصPMV [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 1-14]

ع

 • عوامل دافعه و جاذبه توسعه گردشگری آذربایجان شرقی با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردی (کریدور گردشگری تبریز- جلفا) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 143-162]

گ

 • گردشگری بررسی روند تغییرات اقلیم آسایش گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخصPMV [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 1-14]
 • گردشگری راهکارهای توسعه گردشگری در ناحیه اشکورات گیلان با استفاده از مدل تحلیلی SWOT [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 15-36]
 • گردشگری توسعه گردشگری روستایی در راستای توسعه پایدار (نمونه مورد مطالعه: روستای سورین شهرستان بانه) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 81-98]
 • گردشگری توسعه گردشگری آذربایجان شرقی با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردی (کریدور گردشگری تبریز- جلفا) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 143-162]
 • گردشگری روستایی نقش بافت‌های با ارزش روستایی در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: روستای جواهرده رامسر) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 59-80]

م

 • محور تبریز- پیام توسعه گردشگری آذربایجان شرقی با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردی (کریدور گردشگری تبریز- جلفا) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 143-162]
 • محور تبریز – جلفا توسعه گردشگری آذربایجان شرقی با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردی (کریدور گردشگری تبریز- جلفا) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 143-162]
 • مدل SWOT توسعه گردشگری آذربایجان شرقی با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردی (کریدور گردشگری تبریز- جلفا) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 143-162]
 • مدل تحلیلیSWOT راهکارهای توسعه گردشگری در ناحیه اشکورات گیلان با استفاده از مدل تحلیلی SWOT [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 15-36]
 • مکان‌یابی مکان‌یابی بهینه مناطق نمونه گردشگری (مطالعه‌ی موردی: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 113-142]
 • مناطق نمونه گردشگری مکان‌یابی بهینه مناطق نمونه گردشگری (مطالعه‌ی موردی: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 113-142]
 • منطق ارزش‌گذاری لایه‌ها (IO) مکان‌یابی بهینه مناطق نمونه گردشگری (مطالعه‌ی موردی: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 113-142]

ن

 • ناحیه اشکورات راهکارهای توسعه گردشگری در ناحیه اشکورات گیلان با استفاده از مدل تحلیلی SWOT [دوره 2، شماره 8، 1392، صفحه 15-36]