سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

مزایای اشتراک

1. دریافت به موقع و منظم فصلنامه

2. رایگان بودن هزینه­ ی ارسال فصلنامه

 

نحوه ی  اشتراک

1. هزینه ی اشتراک یکساله (4 شماره) 120000 ریال می باشد که دانشجویان با ارائه ی کارت دانشجویی یا تأییدیه واحد

آموزشی ذی ربط از تخفیف 30 درصدی برخوردار خواهند شد.

2. واریز مبلغ فوق را  به حساب شماره 0216207074005 سیبا نزد بانک ملی به نام  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر.

3. تکمیل فرم درخواست اشتراک.

4. ارسال فرم درخواست اشتراک به همراه فیش بانکی به نشانی:

ملایر- بالاتر از پارک سیفیه، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری