درباره نشریه

فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری

رتبه : علمی - تخصصی

دوره انتشار : فصل نامه

صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

مدیر مسئول : دکتر مجید شمس

سردبیر : دکتر مجید شمس

مدیر داخلی :  سید نصرالله موسوی

محل انتشار : ملایر

 

نشانی : ملایر - بالاتر از پارک سیفیه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

تلفن :32250642-081

Email  :Editortsj@gmail.com

 

* این مجله از دانشگاه آزاد اسلامی مجوز دریافت نموده است *

 * این مجله در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی کشور (SID) نمایه سازی شده است*