دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، اردیبهشت 1396 
6. شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات گردشگری ورزش چوگان در ایران

صفحه 109-126

کیومرث مولادوست؛ سحر سامانی؛ علیرضا ذاکریان