سطح بندی جاذبه های طبیعت گردی جزیره هرمز با استفاده از مدل پرالونگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

بخش بسیار مهمی از فعالیتهای گردشگری در دنیا مبتنی بر بهره‌مند شدن از طبیعت است و مناطقی که دارای توانهای طبیعی با ارزش‌تری باشند در این زمینه بیشتر مورد توجه قرار میگیرند. در این تحقیق با استفاده از مدل پرالونگ ، اقدام به اولویت بندی طبیعت گردی جزیره هرمز گردید. این پژوهش براساس هدف، کاربردی و براساس ماهیت، توصیفی _تحلیلی است. نتایج نشان میدهد که با ترکیب 5 معیاراصلی زیبایی ظاهری، معیارعلمی، معیارتاریخی-فرهنگی، معیار اجتماعی-اقتصادی، ، معیارشکل زمین، معیارفاصله، معیاردسترسی و معیار پوشش ، در عملگر ویکور، رتبه بندی نهایی تهیه شد. در روش پرالونگ با ترکیب 4 معیار ارزش زیبایی ظاهری، ارزش علمی، ارزش تاریخی-فرهنگی و ارزش اجتماعی- اقتصادی و 2 معیار ارزش کیفیت بهره وری و ارزش بهره وری، ارزش کل هر لندفرم محاسبه گردید و سپس اولویت بندی بر این اساس صورت پذیرفت. در این روش، لندفرم دره مجسمه و دره رنگین کمان از بالاترین ارزش و جنگل حرا و غارنمکی دارای ارزش متوسط میباشد و لندفرم ساحل سرخ، ساحل تلمبک، غار رنگارنگ، ساحل لاک پشت، دره سفید، ساحل شنی از ارزش کم برخوردار است. دره مجسمه و دره رنگین کمان در دو معیار ارزش علمی و زیبایی ظاهری مکان طرح شده نسبت به سایر معیارها رتبه های زیاد کسب نموده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Leveling the nature attractions of Hormoz Island using Peralong model

نویسندگان [English]

  • Emad Esteki 1
  • Amir Gandomkar 2
  • Alireza Abbasi 1
1 Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Department of Geography,, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

A very important part of tourism activities in the world is based on enjoying nature, and areas that have more valuable natural resources are given more attention in this field. In this research, using Peralong model, Hormoz Island nature tourism was prioritized. This research is applied based on purpose and descriptive-analytical based on nature. The results show that by combining 5 main criteria of physical beauty, scientific criterion, historical-cultural criterion, socio-economic criterion, land form criterion, distance criterion, access criterion and coverage criterion, the final ranking was prepared in Vikor operator. In Pralong method, by combining 4 criteria of aesthetic value, scientific value, historical-cultural value and socio-economic value and 2 criteria of productivity quality value and productivity value, the total value of each landform was calculated and then prioritization was done accordingly. . In this method, the sculpture of the Statue Valley and the Rainbow Valley are of the highest value and the mangrove forest and salt cave are of medium value, and the Red Beach, Tombak Beach, Colorful Cave, Turtle Beach, White Valley, and Sandy Beach are of low value. The statue valley and the rainbow valley have gained high ranks in the two criteria of scientific value and physical beauty of the projected place compared to other criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prioritization
  • nature tourism
  • Hormoz island
  • Salt Dome