اولویت بندی جاذبه های گردشگری با هدف توسعه گردشگری (منطقه مورد مطالعه: شهرمشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، فردوسی، مشهد، ایران

2 گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

چکیده
صنعت گردشگری با اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم و در نتیجه، کسب درآمد برای مقصدهای گردشگری، نقش مهمی در اقتصاد منطقه دارد. برای دستیابی به این درآمد، ابتدا باید گردشگر جذب شود و به منظور برخورداری از منافع حاصل از گردشگری، اولویت گردشگران در انتخاب مقصدهای گردشگری بررسی شود. بنابراین با توجه به اینکه بسیاری از سفرهای داخلی در ایران نیز دیدارهای مذهبی از مکان های مقدس نظیر مشهد و قم است; هدف از این تحقیق، شناسایی اولویت جاذبه های گردشگری در شهر مشهد با استفاده از تکنیک آنتروپی، VICORو SPSS است. انگیزه مطالعه این تحقیق بررسی کردن استقبال گردشگران از انواع جاذبه های جدید و قدیمی موجود در این شهر است. نتایج بدست آمده نشان داد که در مجموع، بارگاه امام رضا(ع) اولویت اول جاذبه گردشگری را در میان گردشگران و مسئولان مورد مطالعه است و سایر جاذبه های گردشگری در اولویت های بعدی قرار گرفته اند. بنابراین شهر مشهد با جاذبه های جدید ایجاد شده برای توسعه گردشگری در این شهر تاکنون موفق نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of tourist attractions with the aim of tourism development (Study area: Mashhad)

نویسندگان [English]

  • SEDIGHEH ZAKERI 1
  • Tahereh Sadeghloo 2
1 Geography,Literature and Humanities, Ferdowsi, Mashhad, Iran
2 Geography,Literature and Humanities, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Tourism industry with direct and indirect employment and as a result, Make money for tourist destinations, Plays an important role in the region economy. To achieve this income, The tourist must first be attracted And in order to enjoy the benefits of tourism, Prioritize tourists in choosing tourist destinations. So, considering that most tourists in Iran are domestic tourists because of limited foreign tourism And many domestic travels in Iran are also religious visits to holy places such as Mashhad and Qom; the purpose of this investigation, identification of priority of tourism attractions in Mashhad using entropy technique is VICOR and SPSS. The motivation for studying this research is to examine the welcome of tourists to all kinds of new and old attractions in this city. The results showed that in total, Imam Reza's port is the first priority of tourism attraction among tourists and officials studied and other tourist attractions are in the forefront. So the city of Mashhad has not been successful with the new attractions created for the development of tourism in this city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism development
  • tourist attractions
  • multi-criteria decision making method
  • Mashhad City