تبیین برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری چوگان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد

2 دانشگاه مازندران

چکیده

گردشگری چوگان در بسیاری از کشورهای جهان از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با ارائه برنامه‌ها و مراسم هیجان انگیز متعدد و ارائه بسته‌های توریستی برای گردشگران دوستدار این ورزش، در این زمینه تلاش‌های موفقی داشته‌اند. هدف پژوهش تبیین برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری چوگان در ایران است. این پژوهش از نوع کمی و توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب‌نظران؛ حوزه‌های چوگان، گردشگری، فرهنگی و تربیت‌بدنی است. تعداد 256 نفر نمونه‌ آماری به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید تعدادی از اساتید مدیریت ورزشی و گردشگری رسید که پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ 86/0 بدست آمد. نتایج نشان داد عامل مدیریتی در خصوص وضعیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی پولوتوریسم، میزان آگاهی و توجه فدراسیون چوگان و هیات‌های ورزشی آن با حوزه گردشگری چوگان در رتبه سوم در بین سایر عوامل قرار دارد. میانگین رتبه‌ای «میزان تاکید فدراسیون در توسعه گردشگری چوگان» با 13/6 بالاترین رتبه و «میزان آگاهی هیات‌های استانی از گردشگری چوگان» با 21/3 کمترین رتبه را در بین عامل‌های مدیریتی به خود اختصاص داد. رتبه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و به خصوص آگاهی هیئت‌های استانی ورزش چوگان در پایین‌ترین سطح میانگین قرار دارند. از این‌رو به‌منظور دستیابی به اهداف گردشگری بایستی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و آگاهی به زیرمجموعه و عوامل اجرایی در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Strategic Planning of Polotourism Development in Iran

نویسنده [English]

  • Tayyebeh Yanpi 2
2 Mazandaran University
چکیده [English]

Polo tourism is of particular importance in many countries. In this respect, many successful attempts have been made by providing various exciting programs and rituals and presenting tourism packages to attract tourists interested in this sport. This study aimed to explain the strategic planning of polotourism development in Iran. This was an applied study conducted using the quantitative-descriptive design. The target population was a panel of polo, tourism, culture and physical educationexperts. A sample of 256 experts was selected using the purposive sampling method. The research instrument was a researcher-made questionnaire, the face and content validity of which was evaluated by a number of sports and tourism management professors, and for the overall reliability, the Cronbach's alpha value was0.86. This study showed that the managerial factor regarding the polo tourismpolicy-making and planning, the Polo Federation and its boards' level of awareness and attention to polo tourism were ranked third.The "Federation's emphasis on polo tourism development" ranked first among the managerial factors with value 6.13, while the "provincial boards' awareness of polotourism" ranked last with value 3.21. Policy making, planning, and especially provincial boards' awareness of polo tourism ranked last in terms of average value. Therefore, in order to achieve tourism objectives, we should prioritize policy-making, planning, and raising the executive agents' level of awareness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polotourism
  • Advertising
  • Tourism Policy-Making
  • Polo