نقش جاذبه های فرهنگی، مذهبی در توسعه گردشگری (مورد پژوهی شهرستان تویسرکان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ایران

چکیده

بررسی و مطالعه توانها و قابلیتهای هر منطقه، بویژه جاذبه های گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی و طبیعی آن، مهمترین مرحله شناخت و زیر بنای برنامه های توسعه ی اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود.امروزه جهانگردی بزرگترین و متنوع ترین صنعت دنیا محسوب می شود و بسیاری از کشورها، این صنعت پویا را بعنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی و توسعه ساختار زیربنایی خود محسوب می کنند.
شهرستان تویسرکان با مساحتی حدود 1556 کیلومتر مربع یکی از شهرهای استان همدان و در غرب استان واقع شده است. ارتفاع متوسط شهر تویسرکان از سطح دریا 1784 متر است. این شهرستان بدلیل کوهستانی بودن و مرتفع بودن دارای آب و هوای معتدل کوهستانی است. این شهرستان از سه شهر تویسرکان، سرکان و فرسفج و دو بخش مرکزی و قلقل رود و 7 دهستان تشکیل شده است. وجود مقبره یک پیامبر و یک شاعر بزرگ و همچنین دیگر جاذبه های تاریخی و طبیعی توان بالقوه مناسبی در توسعه صنعت گردشگری دارد که در صورت اجرای طرحی جامع و کامل و سرمایه گذاری در بخش گردشگری و برنامه ریزی های دقیق و حساب شده در زمینه افزایش کمی و کیفی تاسیسات و تجهیزات توریستی، شبکه راهها و خطوط حمل و نقل و کلیه زیر ساخت هایی که بخش گردشگری از آنها متاثر می گردد می توان از این صنعت به عنوان محور توسعه اقتصادی منطقه استفاده های مطلوب تری به عمل آورد همچنین با تاکید بر پتانسیل های موجود گردشگری شهرستان با برنامه ریزی و هدایت آن می توان صنعت گردشگری را در منطقه بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cultural-Religious Attractions in Tourism Development (Case Study of Tuyserkan County)

نویسنده [English]

  • Robabeh Rajabi Amirabad
PhD of geography and urban planning; Islamic Azad University, Malayer Branch, Malayer, Iran
چکیده [English]

Studying the abilities and capabilities of each region, especially itsreligious, historical, cultural and natural tourist attractions, is the mostimportant step in understanding and underpinning economic and socialdevelopment programs. Today, tourism is the world's largest and most diverseindustry and many countries consider this dynamic industry as their main sourceof income, employment and infrastructure development. Our country, Iran, with all kinds ofimportant tourist attractions, can play a very effective role both in economicsand in recognizing itself as an independent culture in today's world. Therefore, tourism as one of the most important factors of socio-economic developmentof different regions can be considered for comprehensive development. Religiousand cultural tourism, as one of the most important forms of tourism, can make asignificant contribution to the country's economic development and lack ofself-reliance on oil and mineral revenues. Religious tourism is one of the mostpopular types of tourism in our time, and most of our tourism is religioustourism. Tuyserkan with an area of ​​about1556square kilometers is one of the cities of Hamadan province which islocated in the western part of the province. The average altitude of the cityis 1784 meters above sea level. The city has a temperate mountainous climatedue to its high mountain and elevation. The city consists of three towns, namely Tuiserkan, Serkan and Farsfaj, as well as two parts of Central andQalqal-e Rood and 7 villages. Having a tomb of a prophet and a great poet, aswell as other historical and naturalattractions, the city has the potential to develop the tourism industry. If there is a planning and investment in the tourism sector, the quality oftourist facilities and equipment as well as the network of roads and transportlines, and all the infrastructures affected by the tourism sector will be morefavorable to the industry as an axis of economic development in the region. Alsothe existing tourism of the city can be improved through proper planning and guidancein the area of tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourist attractions
  • Tuyserkan
  • economic and social development
  • religious tourism
  • Tourism Industry