عوامل موثر بر توسعه گردشگری شهر لاهیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا وبر نامه ریزی شهری،واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

شهرلاهیجان به عنوان مرکز شهرستان، از نظر تاریخی و جاذبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همچنین فرصت‌های بیشمار طبیعی گردشگری تاریخی، تفریحی و طبیعت گردی می-تواند تبدیل به یک قطب گردشگری منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای گردد. این شهر با حوزه نفوذ و منطقه پیرامونی خود و وجود جاذبه‌های تاریخی (مانند آرامگاه شیخ زاهد گیلانی، بقعه میر شمس الدین، آرامگاه کاشف السلطنه و موزه تاریخ چای، پل خشتی لاهیجان، حمام گلشن لاهیجان)، فرهنگی (مانند مسجد چهار پادشاهان، مسجد اکبریه، مسجد جامع لاهیجان)، طبیعی ( کوه و آبشار شیطان کوه، تالاب سوستان، تالاب امیر کلایه) یکی از مراکز گردشگری استان گیلان به حساب می‌آید. اما به دلیل عدم برخورداری مناظر طبیعی، تاریخی و فرهنگی این شهر از زیر ساخت های لازم در جهت توسعه و آبادانی با مشکلات فراوانی دست به گریبان است. در این راستا تحقیق حاضر تلاش دارد با روش توصیفی ـ تحلیلی و عوامل موثر بر توسعه گردشگری شهر لاهیجان را از نظر گردشگران مورد بررسی قرار دهد. روش جمع آوری داده و اطلاعات پرسش‌نامه و اسنادی کتابخانه بوده است. حجم جامعه نمونه بر اساس نظر کارشناسی ( شامل اساتید دانشگاه و کارشناسان گردشگری) 100 نفر از گردشگران حاضر در شهر لاهیجان می‌باشد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون‌های آماری خی 2 و فریدمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که جاذبه‌های طبیعی، جاذبه‌های تاریخی، وجود امنیت کافی در شهر لاهیجان به ترتیب مهم‌ترین عوامل موثر برای جذب گردشگری در این شهر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Tourism Development in Lahijan

نویسندگان [English]

  • Rahim Pormayeh 1
  • Mhrdad Remazanpour 2
  • kia Bozorgmehr 2
  • Ameneh Haghzad 2
1 PhD student in geography and urban planning, Islamic Azad University, Chalus branch, Chalus, Iran
2 Professor of Geography, Islamic Azad University, Chalus branch, Chalus, Iran
چکیده [English]

As the center of the city, Lahijan, historically and economically, socially and culturally attractive, as well as the numerous natural tourism opportunities of historical, recreational and nature tourism can become a regional and even trans-regional tourism hub. The city with its area of ​​influence and surrounding area and historical attractions (such as Sheikh Zahid Gilani's tomb, Mir Shamsuddin's tomb, Kashf al-Saltanah tomb and Tea History Museum, Lahijan adobe, Golshan Lahijan bath), cultural (such as the Four Kings Mosque, Mosque) Akbarieh, Lahijan Jame Mosque), a natural (mountain and waterfall of Satan Mountain, Sastan Wetland, Amir Kalieh Wetland) is one of the tourist centers of Gilan province.
However, due to the lack of natural, historical and cultural landscapes of the city, it has many problems to develop and develop. In this regard, the present study is an attempt to study descriptive-analytical method and factors affecting tourism development in Lahijan. The method of collecting data and information was questionnaire and library documents.
The sample size of the sample population (including university professors and tourism experts) is 100 tourists in Lahijan who were selected randomly. Chi-square and Friedman tests were used for data analysis. The results showed that natural attractions, historical attractions, and adequate security in the city of Lahijan are the most important factors for attracting tourism in the city, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Tourism
  • Sustainable Development
  • Sustainable Tourism
  • Lahijan