تحلیل پتانسیل‌های طبیعت‌گردی شهرستان لنجان و عوامل موثر بر توسعه آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 منطقه باغبهادران دبیرستان فرزانگان

2 گروه مخیط زیست دانشگاه ملایر

3 گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

چکیده

گردشگری به عنوان یکی از پویاترین فعالیت­های اقتصادی عصر حاضر، نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می­کند. امروزه نهادهای متولی صنعت گردشگری در سراسر دنیا به امور گردشگری در طبیعت و در ورای آن لزوم حفاظت محیط‌زیست بیش از هر زمان دیگری اذعان دارند. بر این اساس شناخت پتانسیل­های طبیعی مناطق و برنامه­ریزی توسعه آن­ها برای جذب اکوتوریست و بالا بردن سطح توسعه در مناطق از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. شهرستان لنجان به دلیل جاذبه­های طبیعی نظیر آبشار شاه­لرا، دهکده ساحلی زاینده­رود، گردنه­رخ، دریاچه قایق­رانی حسین­آباد و برخورداری از آب‌وهوای مناسب می­تواند نقش مهمی در جذب گردشگر داشته باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی جاذبه­های طبیعت‌گردی شهرستان لنجان، برنامه­ریزی و ارائه راه­کارهای مناسب برای توسعه گردشگری به ویژه طبیعت­گردی است. در این مطالعه که با استفاده از پرسش­نامه تنظیم شده است، با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی ضمن مطالعات کتابخانه­ای، با پرسش از تعدادی از گردشگران داوطلب در مناطق طبیعت­گردی شهرستان لنجان پتانسیل­های طبیعت­گردی این شهرستان بررسی شد و سپس از نرم­افزار SPSS و آزمون­هایی مانند یومان­ویتنی، کروسکال والیس، آزمون همبستگی پترسون و نکویی برازش برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. یافته­ها نشان می­دهد که توانمندی­های طبیعت­گردی منطقه بیشتر از دیگر جاذبه­های گردشگری منطقه است. عدم شناخت پتانسیل­های طبیعی منطقه در عدم توسعه طبیعت­گردی مؤثر بوده است. هم­چنین برنامه­ریزی توان­های اکوتوریستی شهرستان می­تواند در توسعه آن مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecotourism potential analysing of Lenjan township and Factors influencing its development

نویسندگان [English]

  • Manijeh Abdollahi 1
  • sedighe abdollahi 2
  • Alireza Ildoromi 3
1 teacher of Baghbahadoran region, Esfahan
2 Department of Environment, Malayer university
3 Department of range management and watershed, faculty of Natural resources and environment, Malayer university, Malayer, Iran
چکیده [English]

In this age, tourism as one of the most dynamic economic activities, plays an important rule in the sustainable local development. today the tourism organization pay attion to tourism and protecting the environment than previous times in all around the world. So it is very important to know the natured potential of each region and adjust for attract ecotourism and improving the level of development in regions. Lenjan township can have an important rule in attract ecotourism because of some natural interesting such as Shahlora water fall, Zayande roud Coastal village, Struck pass, Hossien Abad Canoe Lake and to have suitable weather. the purpose of this research is to know the ecotourism interesting of the Lenjan township and planning and presenting suitable solution for developing tourism especially ecotourism. In this study that has been regulated using questionnaire, using Descriptive- Analatic method during Library procedure has considered the ecotourism potential of Lenjan township by asking of some voluntary tourist in its ecotourism area and then SPSS software and some tests such as U mann Whitney test, Kruskal-Wallis, Peterson correlation test and Goodness-of-fit was used to analyze. The research finding show that, the ecotourism potential is more than other tourism interesting. Lack of knowlage of natural potential of region have been effective to ecotourism failure to develop. Ecotourism potential planning can be effective to its development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Ecotourism
  • Lenjan Township
  • Natutral Potential.Planning