بررسی گردشگری شهری بافت میانی منطقه 14 اصفهان با استفاده از مدل SWOT-QSPM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه گردشگری به عنوان پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر، از لحاظ تحرک و ایجاد زمینه‌های اشتغال و توسعه همه جانبه در جهان به خودنمایی پرداخته است و با ایجاد فرصتی راهبردی سبب تنوع اقتصاد جوامع محلی، ایجاد فرصت‌های شغلی در نقاط جهان شده است. باعث ثبات و استقرار جمعیت در جوامع و جلوگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه، حفظ تعادل اکولوژیکی منابع طبیعی و حفظ ویژگی‌های فرهنگی شهرها می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که یکی از بهترین راههای نجات شهرها از مشکلات اجتماعی و اقتصادی، توسعه گردشگری شهری است. هدف از این پژوهش بررسی گردشگری شهری بافت میانی منطقه 14 اصفهان با استفاده از مدل SWOT-QSPM می‌باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی می‌باشد و جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که استراتژی‌های ایجاد شرایط و اتخاذ مواضع اصولی جهت جلب و جذب سرمایه‌های خارجی خصوصاً در جهت رونق و احیای مجدد آثار و ابنیه تاریخی، بهره‌گیری از تبلیغات در سطحی گسترده، استفاده از نیروهای بومی محله و تشویق سرمایه‌‌گذاران بخش خصوصی برای همراهی دولت در ساماندهی صنعت گردشگری اصفهان به ترتیب در رتبه‌های اول تا چهارم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Urban Tourism in the Texture of 14the District of Isfahan Using the SWOT-QSPM Model

چکیده [English]

Nowadays tourism is the most dynamic economic activity of our era and in terms of mobility, job creation and overall development in the world is outstanding and has created strategic opportunities thereby enriching economic variety of local communities, and creating job opportunities around the world. The stability of population among communities and prevention of irregular migration, preserving natural resources and maintaining ecological balance, cultural characteristics of cities all are the results of urban tourism. It may be said that one of the best ways to save cities from the social and economic problems is the development of urban tourism. The aim of this study was to evaluate the texture of urban tourism in the 14th district of Isfahan using the SWOT-QSPM model. The study is cross-sectional and a questionnaire was used for data collection. The results of this study showed that the strategies for creating conditions and taking principled positions to attract foreign investment in expanding and reviving monuments and historical buildings, using propaganda in its widest sense, employing local people and encouraging private sector investorsto accompany the government in organizing the tourism in Isfahan are ranked first to fourth respectively.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Urban Tourism
  • distressed
  • Isfahan
  • 14th district
  • the SWOT-QSPM model