تحلیل عوامل کلیدی تأثیرگذار بر توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان صومعه سرا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، تهران

2 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، تهران

3 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، تهران

چکیده

شهرستان صومعه‌سرا با توجه به دارا بودن پتانسیل‌ها و جاذبه‌های فراوان از موقعیت خوب گردشگری برخوردار است. همچنین موقعیت جغرافیایی شهرستان صومعه سرا به گونه ای است که مسافران برای رسیدن به آستارا و ... لاجرم باید از صومعه‌سرا عبور کنند. بنابراین موقعیت جغرافیایی شهرستان صومعه سرا نیز یک فرصت طلایی برای توسعه گردشگری به شمار می‌رود. در این راستا هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی عوامل کلیدی در توسعه پایدار گردشگری در شهرستان صومعه سرا است. در واقع تلاش شد تا با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان عوامل مؤثر شناسایی و با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل، عوامل کلیدی به عنوان نیروهای پیشران انتخاب شوند. در این راستا ابتدا 27 عامل شناسایی شده، سپس با استفاده از روش اثرات متقابل در محیط نرم افزار میک مک و با نظر خواهی از کارشناسان به تحلیل عوامل پرداخته شد. براساس مطالعات انجام شده در زمینه توسعه پایدار گردشگری در شهرستان صومعه سرا، در مجموع تعداد هشت عامل، به عنوان عوامل کلیدی انتخاب شد. در این زمینه می‌توان به عواملی همچون بازار یابی و تبلیغات، هزینه اقامت، کیفیت خدمات، شیوه مدیریت و هماهنگی سازمان‌ها و شبکه حمل و نقل منطقه‌ای اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify and analyze key factors affecting the sustainable development of tourism (Case study: Some Sara County)

نویسندگان [English]

  • effat ziya 1
  • Alireza Estelaji 2
  • Nasrollah Fallahtabar 3
  • majid shareeatpanahi 3
1 phd student of Geography and rural planning
2 Professor of Geography
3 Associate Professor of Geography
چکیده [English]

The city of Some Sara has a good tourist position due to its potential and attractions. Also, the geographic location of the Monastery Sara is such that travelers are to reach Astara and etc. in any case, they must cross Some Sara. Therefore, the geographic location of the Monastery Sara is also a golden opportunity for tourism development. In this regard, the main purpose of this research is to identify the key factors in the sustainable development of tourism in the city of Sumo Sara. In fact, it was tried to identify effective factors by using experts 'and experts' opinions and using the method of interaction analysis, key factors were chosen as the driving forces. In this regard, 27 factors were identified first, then using the interaction method in the MICC software environment and factor analysis was performed by experts. According to studies on sustainable tourism development in the city of Sumo Sara, a total of eight factors were selected as key factors. In this regard, factors such as marketing and advertising, cost of living, service quality, management and coordination of organizations and the regional transport network can be mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Sustainable Tourism
  • Cross Impact
  • Some Sara