تحول دیجیتال و بررسی تغییر زیرساخت ها و نگرش ها بر مبنای فروش آنلاین در گردشگری (مورد مطالعه: شهر اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

اهمیت موضوع گردشگری با توجه به کاهش درآمد نفت و مشکلات بازگشت درآمد نفتی به کشور در سال های اخیر پررنگ تر از قبل شده است. سهم گردشگری ایران نسبت به گردش مالی جهانی گردشگری و همچنین آمار ورودی و ضریب اشغال هتل ها در سه سال اخیر رشد فزاینده ای داشته است که این رشد درآمدی تاثیر مستقیم بر زندگی عامه مردم ایران خواهد داشت. تاثیر اینترنت و اتکای نسل حاضر بر فناوری های جدید مبتنی بر IT در سیستم گردشگری در سه سال اخیر در دنیا و بالاخص در ایران رشد چشمگیری داشته است. استفاده از اسمارت فون ها و اپلیکیشن های رزرو در مشاغل مختلف نشان دهنده تغییر ماهیت خرید حضوری به آنلاین بوده و کم شدن هزینه های حمل و نقل و همچنین تسریع در انجام کارها مزید بر افزایش این نوع خرید می باشد. در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات از مدیران هتل ها و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی شهر اصفهان در بازه زمانی 1397به بررسی تغییر زیرساخت های مورد نیاز در جهت رشد گردشگری آنلاین پرداخته شده است. آمار بدست آمده از طریق نرم افزار spss طبقه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان دهنده باور دست اندرکاران صنعت گردشگری به تحول دیجیتال و فروش آنلاین به جهت رونق در آینده گردشگری و مراکز اقامتی شهر اصفهان می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

DIGITAL EVOLUTION AND REVIEWING THE INFRASTRUCTURAL AND ATTITUDE CHANGES BASED ON ONLINE SALES IN TOURISM (Case study: The city of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Amir Masoud Lavafan 1
  • Amir Gandomkar 2
1 Tourism Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Tourism Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

The importance of tourism with regards to reductions in oil revenues and the problems of returning oil revenues to the country has become more intense in recent years. The share of tourism in Iran in terms of global tourism turnover, as well as the number of entries and the rates of hotel occupancy have grown steadily over the past three years, the income growth of which will have a direct impact on the lives of the Iranian people. The effect of the Internet and the current generation reliance on IT-based new technologies in the tourism industry have grown dramatically in the world, especially in Iran, over the last three years. The use of smartphones and the reliance of a significant percentage of Iranian people Iran to reserve applications in various businesses indicate the shift in the nature of the purchase from the in-person basis to the online condition, and the reduction of transportation costs as well as accelerating the implementation of activities are among the reasons for increasing this type Shopping. Using a questionnaire and by collection of information from hotel directors and managers of travel agencies in Isfahan during the period of 2018, this study has dealt with examining the changes in the required infrastructures for the growth of online tourism. The statistics obtained through the SPSS software are herewith categorized and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital
  • Infrastructures
  • Tourism
  • Online