بررسی توان سنجی گردشگری هوشمند با تاکید بر ضرورت ها و الزامات زیرساختی (نمونه موردی کلان شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی شاندیز

چکیده

امروزه صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها یک صنعت پر درآمد و از منابع مهم ارزآوری تلقی می شود. در دنیای امروز می‌توان گفت تقریبا هر آنچه می‌بینیم به صورت هوشمند عمل می‌نماید. نیاز صنعت گردشگری به هوشمندسازی از دیگر صنایع مستثنی نیست. وجود گردشگری هوشمند لازمه‌ی ارائه‌ی خدمات با کیفیت و سرعت بالاتر است ولی پژوهش مرتبط با گردشگری هوشمند در ایران بسیار محدود انجام گرفته است. هدف از این پژوهش اینست که از طریق بررسی توان‌سنجی گردشگری هوشمند مهم‌ترین چالش‌هایی که در "مقصد گردشگری مشهد"؛ "اکوسیستم‌های کسب و کار گردشگری مشهد" و "تجربیات گردشگران" وجود دارد و مانع تحقق گردشگری هوشمند می‌شود را شناسایی نماید. پژوهش از نظر نتیجه، هدف و نوع داده به ترتیب پژوهشی کاربردی، توصیفی و کیفی است. داده ها با ابزار پرسشنامه جمع‌آوری و با نرم افزار spss از طریق آزمون تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شده‌اند. در نتیجه فرضیه‌های پژوهش مبنی بر وجود زیر ساخت‌های گردشگری هوشمند از منظر کسب و کار، تجربیات و مقاصد هوشمند در شهر مشهد تایید شدند. نتایج نشان می‌دهد بستر اولیه پیاده سازی گردشگری هوشمند در شهر مشهد وجود دارد و نیازمند تاکید بیشتر بر لزوم سرعت عمل در تبادل و دسترسی به اطلاعات و اهمیت مشتری‌محوری و... می باشد. یافته های پژوهش همچنین حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین برخی متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش و لایه های اصلی گردشگری هوشمند است. در انتها پیشنهاداتی برای توسعه و پیاده سازی گردشگری هوشمند و پیشنهاداتی در جهت ادامه مسیر تحقیقاتی در این حوزه ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the feasibility of smart tourism with emphasis on the essentials and infrastructure requirements (case study of mashhad metropolis)

نویسنده [English]

  • sussan nadali
shandiz institue of higher educations
چکیده [English]

In any cases, in many countries, the tourism industry is considered as a high-income industry and it is considered as one of the main sources of foreign exchange earnings. Due to the role and importance of the tourism industry in various aspects, including foreign exchange earnings and income source for the state, it can be the source of Employment creation. In today's world, we can say almost everything we see is smart. The tourism industry need is also no exception to intelligent manufacturing. Nevertheless, the research on smart tourism in Iran has been very limited. So the existence of intelligent tourism is necessary for the provision of services with higher quality and speed. The purpose of this study is to investigate the feasibility of intelligent tourism as one of the most important challenges facing Mashhad's tourism destination, Mashhad tourism business ecosystems and tourists' experiences, and avoid the realization of tourism. Research is considered as the result of applied research and subsequently, in terms of the type of research purpose, is descriptive and in terms of qualitative data type. The data collection tool is a questionnaire and is used for analysis of SPSS software. Data were analyzed by variance analysis. As a result, research hypotheses confirming the existence of intelligent tourism infrastructure in Mashhad city were confirmed. At the end, there are suggestions for the development and implementation of smart tourism and suggestions for continuing research in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smart tourism
  • smart tourism infrastructure
  • ict in smart tourism
  • smart tourism business
  • smart tourism destinations
  • smart tourism experiences