ثبت و توسعه ژئوپارک ها زمینه ای برای توسعه گردشگری و فرصتی برای توسعه پایدار منطقه ای ( مطالعه موردی: منطقه ورزنه و تالاب گاوخونی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد ، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

منطقه ورزنه و تالاب گاوخونی از مناطق ارزشمند استان اصفهان جهت توسعه گردشگری است. قابلیت های ارزشمند از جمله : عبور زاینده رود از پهنه منطقه، مجاورت با تالاب گاوخونی، ژئو سایت های متعدد، زیست بوم های متنوع، تاریخ کهن، محوطه های باستان شناسی، آثار تاریخی متعدد، نزدیکی به کلانشهر اصفهان و برخورداری از فرهنگی ریشه دار، غنی و منحصر بفرد، شرایط مناسبی را جهت توسعه گردشگری فراهم کرده است. از سوی دیگر طی سال های اخیر شاهد بروز و گسترش عدم تعادل های اکولوژیکی ناشی از قطع آب زاینده رود و خشک شدن تدریجی تالاب گاوخونی در منطقه بوده ایم. مجموع قابلیت های ارزشمند و کم نظیر در این منطقه، شرایط بسیار مناسبی را در راستای معرفی، برنامه ریزی و ثبت این منطقه به عنوان یک ژئو پارک ارزشمند، در استان اصفهان و بخش مرکزی فلات ایران، فراهم آورده است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بکارگیری فرایند برنامه ریزی راهبردی ، ابتدا به ارزیابی و تحلیل عوامل داخلی و خارجی موثر بر گردشگری ورزنه براساس مدلSWOT و سپس برنامه ریزی راهبردی کمی توسعه گردشگری منطقه براساس مدلQSPM پرداخته است. نتیجه این تحقیق، معرفی گونه های قابل توسعه گردشگری در ورزنه، همچنین تدوین راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه است. یکی از راهبردهای مهم حاصل از این تحقیق، برنامه ریزی، معرفی و ثبت ژئوپارک منطقه ورزنه و تاللاب گاوخونی است. هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل امکان پذیری و اهمیت معرفی و ثبت ژئوپارک منطقه ورزنه و تالاب گاوخونی در راستای توسعه پایدار منطقه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The establishment and development of geoparks is a prerequisite for the development of tourism and an opportunity for sustainable regional development (Case study: Varzaneh and Gavkhoni wetland)

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Shafie 1
  • mehdi momeni 2
1 Department of Geography, Najaf Abad Unit, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
2 Islamic Azad University, Najaf Abad Branch
چکیده [English]

Varzaneh region and Gavkhooni Wetland are considered as valuable regions of Isfahan Province as for tourism development. Proper conditions have been provided for tourism development in the region based on valuable potentials including: Zayanderood passing through the region; adjacency to Gavkhooni Wetland; numerous geosites; diverse ecosystems; old history; archeological sites; numerous historical monuments; proximity to Isfahan metropolis; and, a well-rooted, rich, and unique culture. On the other hand, occurrence and development of ecological imbalances resulted from Zayanderood flow drought and gradual drought of Gavkhooni Wetland have been observed, during recent years. Valuable and rare regional potentials have created a good condition in respect of introduction, planning, and registration of the region as a valuable geopark in Isfahan Province and Central Iranian Plateau. Internal and external factors having effect on Varzaneh tourism have been primarily evaluated and analyzed based on SWOT model in the paper, using descriptive analytical method and strategic planning process. Then, quantitative strategic planning of tourism development in the region has been dealt with, based on QSPM model. Introduction of species capable of being developed for tourism in Varzaneh, and formulation of tourism development strategies in the region have been dealt with as the research results. One of important strategies resulted from the research is planning, introduction, and registration of Varzaneh region and Gavkhooni Wetland as georparks. study aims at feasibility study and analysis as well as importance of introduction and registration of Varzaneh region and Gavkhooni Wetland as georparks, in line with sustainable development of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopark
  • Varzaneh
  • Gavkhooni
  • tourism development
  • Sustainable Development