مکان‌یابی بهینه کمپ‌های طبیعت‌گردی درحوضه بازفت با استفاده از معیار دسترسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 دانشجو

چکیده

طبیعت گردی یکی از شاخه های گردشگری است که مبتنی بر جاذبه های طبیعی است. شناسایی مناطق مستعد طبیعت گردی و برنامه ریزی برای این مناطق، به منظور جذب علاقه مندان و ایجاد امکانات زیربنایی برای آن ها از جمله راهکارهای توسعه صنعت اکوتوریسم است. پژوهش حاضر به مکان یابی بهینه کمپ های طبیعت گردی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی و بررسی لایه های جغرافیایی حوضه بازفت می پردازد. حوضه بازفت جزو مناطق دارای قابلیت های طبیعت گردی بالا در زمینه گردشگری است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق توصیفی‌ـ تحلیلی است.. هدف مطالعۀ حاضر این است که با توجه به معیار فاصله ها و دسترسی ها و زیر معیار های مشخص شده برای آن، مکان های مستعد جهت احداث پروژه های گردشگری تعیین شوند. برای انتخاب مکان مناسب جهت احداث کمپ های طبیعت گردی، لایه های مربوط به معیار و زیرمعیارهای دسترسی، ارزیابی شده و ارزش هریک از این لایه ها در نظر گرفته شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. درنهایت، با بهره گیری از مدل تصمیم گیری تحلیل سلسله مراتبی مکان یابی مناسب برای ایجاد پروژه های گردشگری مشخص شد و با تجزیه و تحلیل انجام شده، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، بخش مرکزی حوضه و منتهی علیه شمالی حوضه دارای وضعیت بسیارنامناسب جهت احداث کمپ ها میباشد و بخش‌های پراکنده در جنوب و شمال غرب حوضه، بهترین وضعیت را جهت احداث کمپ های طبیعت گردی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimal Locating of Ecotourism Camps in the Bazoft Basin Using the Access Criteria

نویسنده [English]

  • Maryam Alsadat Ahadinejad 2
2 Student
چکیده [English]

Ecotourism is a type of tourism which is based on natural attractions. Identifying potential areas for ecotourism and planning for these areas in order to attract enthusiastic tourist and also to create basic facilities for them is one of the strategies to develop the ecotourism industry. The current study aims to optimally locate the ecotourism camps using the Analytical Hierarchy Process and Geographic Information System and study of the geographic layers of the Bazoft basin. Bazoft Basin is one of the areas with high ecotourism potentials in the field of tourism. This study is an applied research using the descriptive-analytic method. The purpose of this study is to determine the proper places to build tourism projects according to the criteria of the distances and accessibility and the sub-criteria specified for it. In order to choose the appropriate location for the construction of ecotourism camps, the layers related to the criteria and sub-criteria of accessibility have been evaluated and the value of each of these layers has been considered. Finally, using the analytic hierarchy process the appropriate place for creating tourism projects was identified, in addition, analyzing the data using the geographic information system showed that, the central and northern parts of Bazoft basin are completely inappropriate places for camps construction and some scattered areas in the south and northwest of the basin have the best conditions for the construction of ecotourism camps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Bazoft Basin
  • locating
  • Ecotourism camps