تدوین راهبرد کسب و کاری بنگاه‌های صنعت مهمان‌نوازی با رویکرد SWOT : (مورد مطالعه: هتل‌های زنجیره‌ای مهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در فضای بسیار رقابتی عصر حاضر، حفظ موقعیت مناسب کسب‏وکارهای حوزه میهمان‏نوازی، نیازمند اتخاذ راهبردهایی است که علاوه ‏بر هم‏افزایی فعالیت‏ها، قدرت آن‌ها را در استفاده از فرصت‏ها و مقابله با تهدیدات محیط پیرامونی افزایش می‌دهد. در این جهت، پژوهش حاضر به تحلیل جایگاه راهبردی هتل‌های زنجیره‌ای مهر استان یزد، در محیط کسب‌و‌کاری خود پرداخته است. پژوهش حاضر برحسب هدف، توصیفی- پیمایشی و برحسب مخاطب مدنظر، کاربردی است. روش‌شناسی تحقیق بر اساس چارچوب جامع تدوین راهبرد و جامعه آماری تحقیق نیز مدیران گروه هتل‌های زنجیره‌ای مهر‏ بوده‌اند. نمونه‎گیری در دو مرحله انجام پذیرفته که مرحله اول به صورت تمام شماری جامعه تحقیق، با استفاده ابزار پرسشنامه بوده و مرحله دوم نیز به روش قضاوتی هدفمند انجام پذیرفته است. نتایج نشان داد که با توجه به وجود نقاط ضعف قابل‌توجه در هتل‌های زنجیره‌ای مهر و وجود فرصت‏های فراوان در محیط پیرامونی، اتخاذ راهبرد محافظه‌کارانه می‌تواند جایگاه راهبردی این زنجیره هتل را در بازار بهبود ببخشد. راهبردی که  جهت کارآمدی در این زنجیره هتل، بهتر است بر بهبود ساختار سازمانی، توجه به نیروی انسانی، بهبود فناوری‌های مورد استفاده و لزوم توجه به بحث تحقیق و توسعه متمرکز شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Business Strategy Formulation of Hospitality Industry Agencies by SWOT Approach A Case Study of Mehr Chain Hotels

چکیده [English]

In Today’s highly competitive era, maintaining a suitable position for hospitality businesses needs to adopt strategies that besides synergy of activities, enhances their ability to use opportunities and cope with peripheral environmental threats. In this regard, the present research has been carried out to analyze the strategic position of the Yazd’s Mehr chain of hotels in its business environment. This study according to its objective is a survey one and applied as far as its audience are concerned. The methodology is based on a comprehensive framework for strategy formulation. The research population consisted of the managers of Mehr chain hotels. Sampling was carried out in two steps: in the first step, a questionnaire as data gathering tool was distributed among the whole research population and in the second step, purposeful selection of skillful and experienced managers, as a part of sampling, helped to prioritize coefficients and rank the factors. The obtained results showed considerable inside weaknesses and outside opportunities. Because of these facts, a conservative strategy can improve strategic position of Mehr chain hotels in the market. In this way, organizational structure improvement, more attention to human resources, enhancing functional technologies and considering research and development can all help to implement this strategy more efficiently.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Planning
  • SWOT
  • hospitality industry
  • Mehr chain hotels