تبیین نقش مؤلفه «پایداری» در فرآیند شکل‌گیری «مجموعه‌های گردشگری اکولوژیک»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رونق گردشگری در هر مکان جغرافیایی در کنار پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی- اجتماعی، اثرات زیست‌محیطی به همراه دارد که در صورت ادامه یافتن می­تواند خسارت­های جبران­ناپذیری را به بار آورد. گردشگری پایدار محیطی یا اکولوژیک، عبارت است از: گسترش صنعت گردشگری و جذب جهانگردان به کشور با استفاده از منابع موجود، به گونه­ای که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ضوابط قانونی جامعه و انتظار جهانگردان، بتوان وحدت و یکپارچگی و هویت فرهنگی و سلامت محیط زیست، تعادل اقتصادی و رفاه مردمان کشور و میهمانان آنها را به طور متوازن و پیوسته در حد بهینه تأمین کرد. برنامه­های توسعه پایدار گردشگری در هر کشور می­بایست با ارزش­ها و ایدئولوژی­های خاص آن کشور سازگار باشد، در واقع همواره باید اصل انعطاف­پذیری و تغییر رعایت شود. ساختار اصلی مقاله بر پژوهش با رویکرد تحلیلی به روش کتابخانه­ای و پیمایشی از نوع کاربردی استوار است که به واکاوی و تحلیل اطلاعات مرتبط با مبانی نظری صنعت گردشگری می­پردازد؛ سپس نگاهی به مبانی گردشگری ­پایدار و رابطه آن با عوامل شکل­دهنده مجموعه­های گردشگری اکولوژیک با هدف ارتقای مجموعه­های گردشگری در منطقه مورد پژوهش براساس نظریات پرداخته و فرآیند شکل­گیری مجموعه­های گردشگری اکولوژیک تببین می­شود و سپس نمونه مورد مطالعه به عنوان یک محیط گردشگری پایدار که بر اساس رویکرد طراحی اکولوژیک (زیست محیط‌گرا) با بهره­گیری از مفاهیم و مبانی نظری تحقیق انجام شده است، ارائه می­شود. نتایج پژوهش نشان می­دهد که شکل­گیری مجموعه­های گردشگری اکولوژیک در اطراف جاذبه­های طبیعی- تاریخی در کشورمان می­تواند گامی مؤثر در توسعه پایدار گردشگری باشد؛ همچنین اگر «برنامه­ریزی فیزیکی گردشگری» در ایران با شیوه­ای نظام یافته انجام گیرد، می­تواند به «ایجاد اشتغال» و «افزایش ارزش پول داخلی» منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Sustainability in the Process of Forming "Ecological Tourism Collections" (A Case study of Mazandaran Province, Behshahr, Abbas Abad Lake)

چکیده [English]

The prosperity of tourism in any geographic location, along with positive and negative socioeconomic consequences, has environmental impacts which if continued could cause irreparable damages. Sustainable environmental or ecological tourism is the expansion of the tourism industry and the attraction of tourists to the country using the existing resources in such a way that, while responding to the economic, cultural, social and legal requirements of society and the expectations of tourists, unity and integrity may be achieved. Cultural identity and environmental health can balance and provide the welfare for people and their guests in a balanced and continuous manner to an optimum level. The main design of the study is based on the analytical approach in a library-based and survey which analyzes the information related to the theoretical foundations of tourism industry; then, the foundations of sustainable tourism and its relationship with the factors shaping ecological tourism have been considered with the aim of promoting tourism collections in the understudy area based on the existing theories. Finally, the process of forming the ecological tourism complexes has been distinguished. The results of the research showed that the formation of ecological tourism complexes around natural-historical attractions in our country can be an effective step in sustainable tourism development; also, if "physical tourism planning" in Iran is done in a systematic way, it can create job opportunities and increase the value of currency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Industry
  • Sustainable Tourism
  • Sustainable Development
  • ecological collections