جایگاه گردشگری در امنیت ملی و روند توسعه کشورها (مطالعه موردی: کشور ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     طبق آمار سازمان جهانی جهانگردی، کشور ایران در رتبه پنجم جاذبه های طبیعی، و در رتبه دهم جاذبه های باستانی و تاریخی قرار دارد.بنابراین، بررسی سطوح عملکردی گردشگران در ارتباط با مکان های گردشگری، از نظر مدیریت صحیح و کنترل رفتار آنان و ارتقاء آگاهی های عمومی در سطوح مختلف، در مهار تروریسم گردشگر و ارتقاء امنیت ملی نقش به سزایی دارد و این امر،توسعه کشوررا درابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و کالبَدی فراهم می سازد. هیچ گردشگری علاقه‌مند به حضور در شرایط بحرانی یا ناامن مقصد سفر خود نیست. بنابراین لازم است بدانیم «امنیت گردشگری» تنها حفاظت گردشگران از دزدان و آدم‌‌رباها نیست؛ بلکه امنیت جاده‌ای، ایمنی پرواز، تشریفات اداری، دریافت ویزا، پوشش کامل بیمه‌های سفر، برخورد نیروی انتظامی، فعالیت کسبه و محدودیت‌های آمد و شد همه از مقوله امنیت گردشگری هستند که تک‌تک‌ آنها در موفقیت یا عدم موفقیت صنعت گردشگری در چهار گوشه دهکده جهانی تاثیرگذار است. و در نهایت با مدیریت و برنامه ریزی صحیح در زمینه امنیت گردشگری باعث جذب گردشگر در کشور شده، به طوری که اگر این توسعه باعث تقویت جنبه‌های مثبت گردشگری در ابعاد (اجتماعی – اقتصادی و زیست محیطی) شود، زمینه‌ساز توسعه پایدار مناطق نیز می‌گردد و تعاملاتی که بر اثر آن در طول زمان مناطق گردشگری ، از نظر زیست محیطی قابل سکونت، از نظر اقتصادی بادوام، از نظر اجتماعی همبسته و از نظر کالبدی زیبا و دیدنی می‌گردد. پژوهش حاضر، به جایگاه گردشگری در امنیت ملی و روند توسعه کشورها نمونه موردی ایران پرداخته است.این تحقیق، مبتنی بر استدلال و به روش تحلیلی- توصیفی و به طور کلی، مبتنی بر منابع کتابخانه ای، اسنادی و داده های آماری مراکز مختلف و وب سایت های علمی انجام شده است ودرجمع آوری اطلاعات از روش های گوناگونی استفاده شده است. نتیجه حاصل از تحلیل یافته ها  تایید می کند که امنیت ملی کشورها از جمله ایران رابطه مستقیمی با توسعه و گردشگری آنها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The status of Tourism in National Security and Developmental Trend of Countries (a Case Study of Iran)

چکیده [English]

According to the World Tourism Organization (WTO), Iran held the fifth and tenth rank of natural and historical attractions respectively. Therefore, the survey of performance levels of tourists in relation to tourist sites, in terms of appropriate management and control of their behavior and promoting general awareness at various levels has a significant role in controlling tourism terrorism and promoting national security, and this provides the development of the country as far as economic, social, cultural, political and physical issues are concerned. No tourist is interested in visiting unsafe destinations. Therefore, it is necessary to know that "tourism security" is not only the protection of tourists against thieves and kidnappers; but also it requires road and flight safety, formalities, visa issuance, full coverage of travel insurance, law enforcement, business activity and restrictions. All of these factors are security issues of tourism which affect the success or failure of tourism industry in the world. Finally, with proper management and planning in the field of tourism security, more tourists can be attracted to the country, so that if this development strengthens the positive aspects of tourism in socio-economic and environmental dimensions, it will also lead to sustainable development of the regions as well as interactions because of which an area becomes bio-environmentally habitable, economically durable, socially united, and physically beautiful and worth visiting. This research is an analytical-descriptive study which is based on reasoning, library resources, documents and statistical data are obtained from various centers. Scientific web sites have been used and the necessary data have been gathered in different ways. The result of the analysis confirms that national security in all parts of the world, including Iran, has a direct relationship with tourism development and tourist’s attraction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Industry
  • National Security
  • country development
  • Iran