ارزیابی استراتژیک توسعه گردشگری در شهرستان خاش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم گردشگری / موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی

2 گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش

چکیده

ارزیابی استراتژیک تعیین چشم انداز برای یک منطقه گردشگری از آن جهت ضروری می نماید که به شیوه ای اثربخش موجب انگیزش و تحرک افراد برای دستیابی به آینده ای مطلوب می گردد. هنگامی که چشم انداز منطقه گردشگری با بهره گیری از نظرات ذینفعان تعیین گردید، سند حاصل بازتابی از چشم انداز های شخصی می شود که در قلب و مغز مدیران و کارکنان(درباره آینده)وجود دارد. در این مقاله با توجه به مباحث مطرح شده و در چارچوب روش ارزیابی استراتژیک توسعه گردشگری در شهرستان خاش،در چهار چوب مدل SWOT مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج به دست آمده در مدل QSPM تجزیه و تحلیل گردیده و نتایج حاصل در شناخت استراتژی اقدام و عملیاتی مورد استفاده واقع شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که استراتژی اقدام در توسعه گردشگری شهرستان خاش بر مبنای استراتژی محافظه کارانه (ثباتی) بوده و بر این مبنا در چارچوب این استراتژی کلان، پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic assessment of tourism development in Khash

نویسنده [English]

  • Younes shahnavazi 2
2 geography
چکیده [English]

The strategic assessment of the outlook determination of a tourism area is necessary, because it stimulates and motivates people in an effective manner to achieve a desirable future. When the outlook of a tourism area became determined enjoining the ideas of the stakeholders, then the present document reflects the personal perspective which exist in the mind and hearth of managers and employees (regarding future). In this paper, according to the mentioned issues, tourism development of Khash city is discussed within the framework of the strategic assessment method and by using SWOT model. The obtained results were analyzed in QSPM model. Then results were used in the recognition of action strategies. The results show that action strategy in tourism development in Khash is based on conservative strategy (stability). Some solutions were presented within this framework. . The strategic assessment of the outlook determination of a tourism area is necessary, because it

کلیدواژه‌ها [English]

  • ارزیابی استراتژیک
  • مدل SWOT
  • مدل QSPM
  • شهرستان خاش