برآورد ظرفیت برد پهنه‌های مستعد توسعه توریسم شهر بانه، مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری دوکانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست

2 دانشیار گروه برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد بازاریابی گردشگری ،دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

چکیده

رشد روزافزون صنعت گردشگری بدون توجه به توان سرزمین و ظرفیت برد منطقه می‌تواند در درازمدت آسیب‌های جدی محیط‌زیست را به همراه داشته باشد. شناخت توان و تناسب سرزمین و به‌کارگیری روش‌های کمی برای برآورد مقادیر استفاده از منابع موجود در طبیعت نقش اساسی در فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت سرزمین ایفا می‌کند. شهربانه به در چندین سال اخیر میزبان حجم عظیمی از گردشگران بوده و نیازمند ارتقا زیرساخت‌های توریسمی می باشد. منطقه نمونه گردشگری دوکانان بانه با هدف پاسخ گویی هرچه بهتر به گردشگران شهر بانه پیشنهاد شده است. در مقاله حاضر به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار گردشگری، پهنه های مستعد گردشگری منطقه نمونه دوکانان بانه به روش AHP-FUZZY شناسایی شده و سپس ظرفیت برد فیزیکی و واقعی محدوده مطالعاتی منطقه برای تفرج گسترده و متمرکز برآرود شد. در این پژوهش تخمین ظرفیت برد در دو حالت تعیین ظرفیت برد برای کل منطقه برحسب طبقات توان و تعیین ظرفیت برد با توجه به پهنه‌بندی طراحی منطقه صورت گرفت. این محاسبات نشان می‌دهد که در حالت دوم که ظرفیت برد با توجه به طراحی اولیه منطقه برای تفرج متمرکز و گسترده تخمین زده شده، نتایج دقیق‌تر و هدفمندتری را نسبت به حالت اول ارائه می‌دهد که می‌تواند در برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار گردشگری منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating the carrying capacity of suitable zones for tourism development in Baneh city, Case study: Dokanan tourism area

نویسندگان [English]

  • Vahid Amini Parsa 1
  • Esmail Salehi 2
  • Fereshteh Azizabadi 3
  • Samad Haji.Mohammad.Amini 4
1 PhD.Student in Environmental Planning, Department of Environmental Planning, Management an Education, Faculty of Environment, University of Tehran
2 Associate Professor, Department of Environmental Planning, Management and Education, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran
3 MSc. in Environmental Planning, Department of Environmental Planning, Management and Education, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran
4 MSc in Tourism Marketing, Allameh Tabatabaii University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The growth in tourism industry with no regard to potentials and carrying capacity of the land van lead to serious Environmental damages in long-term. Understanding the potential and proportion of land and using the quantitative methods to estimate the amount of utilization of existing resources have an important role in land use planning and management processes. Baneh city have been hosting considerable number of tourists during last decades and needs to improve the tourism infrastructures. Dokanan tourism area suggested to face with this requirement. In this paper suitable areas for recreational activities in Dokanan area of Baneh were detected using AHP-FUZZY method. Then based on the results of ecological land evaluation, physical and real carrying capacity of the case study were estimated. In this study, carrying capacity estimated in two cases: 1- for the whole area according to its capability and 2- according to zoning of area design. The results of this calculation show that second case gives more accurate and targeted responses in comparison to the first one which could be used in recreational planning and management of area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological Land Evaluation
  • Carrying Capacity
  • tourism development
  • Dokanan Tourism Area