مکان یابی سایت‌های تفریحی - ورزشی اسکی (مطالعه موردی استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

ورزش‌هایی که به منابع و جاذبه‌های جغرافیایی وابسته‌اند، مهمترین بخش قابل توجه در گردشگری ورزشی به شمار میروند یکی از بخش‌های گردشگری طبیعی، اسکی است که علاقه‌مندان آن طیف وسیعی از مردم می‌باشند و‌از نظر اقتصادی نیز بخش پر درآمدی از صنعت گردشگری محسوب می‌شود ارتفاعات استان اصفهان با وجود شرایط متفاوت اقلیمی و طبیعی و همچنین وجود شهرهای بزرگ و جاذبه های اطراف آن، از مناطق مستعداحداث پیست اسکی در کشور میباشد بنابراین مکان یابی بهنیه احداث پیست به ویژه در جهت جذب گردشگر در این منطقه ضروری میباشد. در این پژوهش به مکان یابی سایت‌های تفریحی - ورزشی اسکی در استان اصفهان پرداخته شده است . ابتدا با استفاده از منطق بولین به بررسی زیر معیارهای اقلیمی و زمین شناختی پرداخته شده و جهت بررسی ارتباطات متقابل معیارهای اصلی(زمین شناختی،اقلیمی و دسترسی) بااسفاده از مدل دیمتل میزان تاثیرگذاری معیارها بررسی شده است. نتایج حاصل از هم‌پوشانی وزنی نهایی معیارهای اصلی نشان می‌دهد که ‌بیشترین مساحت و تراکم پهنه‌های مناسب در نیمه غربی استان می‌باشد. در این پهنه‌ها بویژه در شهرهای فریدن و فریدونشهر و مناطقی‌از شهرستان سمیرم شکل زمین مناسب و مطلوب می‌باشد و امکان بارش و ماندگاری برف بیش از مناطق دیگراستان‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recreational- Sport Ski Site Selection (case study; Isfahan Province)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Daneshvar 2
  • Noushin Ghasemi 2
2 IAUN
چکیده [English]

Sports that depend on the geographical resources and attractions, are the most important part in sport tourism. One of the tourism events which grow in recent years is skiing that has also the high income part of the tourism industries economic and has caused even many small communities to take action to invest in this sector as an attractive tourism destination. Isfahan province highlands due to various climates and natural conditions as well as the existence of large cities and surrounding attractions, could be the construction of ski resort areas in IRAN country. Therefore, optimal skis site selection, especially in order to attract tourists in this region is necessary. This study assessed the possibility of establishing recreation-sport ski site in Isfahan province by using a combination of Boolean Logic and Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) methods in a geographical information system (GIS) environment. Boolean logic examined the sub-criteria of the climate and geology and for investigating the main criteria interactions (geology, climate and accessibility). DEMATEL is a comprehensive method for constructing and analyzing a structural model of the causal relationships between the complex and numerous factors. It was used to determine the criteria relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sports tourism
  • skiing
  • Isfahan Province
  • Boolean logic
  • DEMATEL Model