تعیین راهبردها و سیاست های توسعه ژئوتوریسم در شهرستان مشکین شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

نقش صنعت گردشگری و تلفیق آن با علوم زمین، در ارتقای اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی، ترویج صلح، شناسایی و حفظ داراییهای طبیعی و فرهنگی و مکان یابی آن بر کسی پوشیده نیست. ژئوتوریسم یکی از زیر شاخه های صنعت توریسم است که کاملا از اصول توریسم تبعیت می‌کند و ترکیبی از زمین شناسی، ژئومورفولوژی، گردشگری چشم انداز منابع طبیعی، لند فرم ها، سنگ‌ها و کانی‌ها با تاکید بر فرایند‌های به وجود آورنده این اشکال می‌باشد. در این پژوهش پدیده‌های ژئوتوریسمی شهرستان مشگین شهر به عنوان دومین دومین شهر توریستی استان اردبیل که سالانه گردشگران زیادی را به خود جلب می‌کند، مانند چشمه‌های آبگرم قوتور سویی، ، شابیل، قینرجه مشگین شهر ، پارک جنگلی مشگین شهر، شیروان درهسی، آبشار گورگور سبلان و... با روش راهبردیSWOT مورد بررسی قرارگرفت. با به کار گیری این مدل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای موجود در رابطه با توسعه ژئوتوریسم در دامنه شمالی سبلان بررسی شد.طی مطالعات و تحقیقاتی که صورت گرفت پدیده های ژئوتوریستی منطقه شناسایی و معرفی شدند و برای منطقه تعداد 12 نقاط قوت،12نقاط ضعف،14نقاط فرصت و 12 نقاط تهدید مورد شناسایی قرار گرفت و نتایج آنها به صورت جداولی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Guidelines and developmental policy makings for Geotourism in Meshkin Shahr

نویسندگان [English]

  • Kolsum Abazari Nojadeh
  • Masoumeh Rajabi
  • Habib Rahnemon
Tabriz of university
چکیده [English]

Geo-tourism also is one of the most important branch of Tourism which becomes very popular in recent years.This study analysis many attractive Geo-tourism phenomenons placed in north slope of sabalan mountains in Ardabil such as Ghoutoor-Sooyi hot springs، Shabil hot springs، Ghynerjeh and national park of Meshgen-Shahar،Shirvan valley، Goorgoor falls of sabalan and so on based on SWOT strategic model.The goal of this study is to analysis the presures and potential points of mentioned Geo-tourisms phenomenons which makes them applicable to become an income source. According to researches and studies 12 potential points،12weakness points،14 opportunity points and 12 treath points have identified for the studding areas. Furthermore some approaches presented in order to develope the Geo-tourisms arts of mentioned areas and the results have presented.
Geo-tourism also is one of the most important branch of Tourism which becomes very popular in recent years.This study analysis many attractive Geo-tourism phenomenons placed in north slope of sabalan mountains in Ardabil such as Ghoutoor-Sooyi hot springs، Shabil hot springs، Ghynerjeh and national park of Meshgen-Shahar،Shirvan valley، Goorgoor falls of sabalan and so on based on SWOT strategic model.The goal of this study is to analysis the presures and potential points of mentioned Geo-tourisms phenomenons which makes them applicable to become an income source. According to researches and studies 12 potential points،12weakness points،14 opportunity points and 12 treath points have identified for the studding areas. Furthermore some approaches presented in order to develope the Geo-tourisms arts of mentioned areas and the results have presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geotourism
  • Geomorphosite
  • Model SWOT
  • Meshing Shahr