ارزیابی توانمندی های توریسم روستایی و نقش آن در توسعه روستایی نمونه موردی: بخش لاشار در استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

صنعت گردشگری روستایی در حال حاضر یک از منابع مهم تولید، درآمد، اشتغال و ایجاد زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌ها برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی است. گردشگری روستایی در دنیای امروز یکی از بخش‌های مهم فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود و آن را سیاستی برای توسعه متعادل سرزمینی و آمایش بهینه سرزمین قلمداد می‌کنند. بخش لاشار در شهرستان نیکشهر به دلیل وجود جاذبه‌های فراوان گردشگری، قدمت دیرینه و دارای آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی یکی از قطب‌های گردشگری شهرستان و استان می‌باشد. در این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مدل  S.W.O.T. پتانسیل‌ها، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای توسعه توریسم روستایی درروستای بخش لاشار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. داده‌های استفاده شده در این تحقیق براساس اطلاعات و آمار مرکز آمار ایران و سازمان میراث فرهنگی و گرشگری و همچنین نظریات کارشناسان امر جمع‌آوری شده است. نتایج بررسی و تحلیل‌ها نشان می‌دهند منطقه لاشار با 100 جاذبه گردشگری، می‌تواند یکی از محورهای مهم گردشگری استان باشد و نقش مهمی در توسعه منطقه داشته باشد و آمایش بهینه و متعادل سرزمین را در بلوچستان در پی داشته باشد. با توجه به بررسی وضعیت موجود و شناسایی نقاط قوت و فرصت‌های توسعه توریسم در منطقه و از طرفی، نقاط ضعف و تهدیدهایی که در فرایند توسعه گردشگری این منطقه وجود دارد، رهیافت‌های مؤثر بر این فرایند با توجه به مدل SWOT، بیانگر آن است که ضعف در مدیریت گردشگری در استان و شهرستان و نبود سیاست مشخص برای توسعه گردشگری روستایی، تبلیغات ضعیف و کم در زمینه معرفی پتانسیل‌های گردشگری منطقه، کمبود تأسیسات زیربنایی، عدم توجه مسئولین محلی به مقوله گردشگری از علل اصلی توسعه نیافتگی گردشگری در منطقه لاشار هستند. بنابر نتایج این پژوهش راهبردهای آمایش سرزمین در زمینه گردشگری در منطقه لاشار به راهبردهای تهاجمی (SO) نزدیک‌تر می‌باشد و برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها باید در زمینه نقاط قوت و فرصت‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Potentials of Rural Tourism and Its Role in Rural Development (A Case of Lashar in Sistan and Baluchestan Province)

چکیده [English]

Rural tourism industry is one of the major sources of income, employment and developing rural infrastructure which is used to achieve sustainable rural development. Rural tourism in today's world is one of the most important part of economic activities and a policy for a balanced development of the environment logistics is considered to be optimal. Lashar because of its various tourist attractions and its long history as well as its  monuments, natural attractions has become a great tourism center. In this descriptive study, using the SWOT model potentials, weaknesses, opportunities and threats were analyzed. The data used in this study were obtained from the Statistics Center of Iran's Cultural Heritage Organization and Tourism. Based on the results of the study, the researchers suggested strategies for tourism land use planning in the area understudy. The results of the study showed that in spite of the strenghs, Lashar is thretened by some weaknesses too. Therefore the environment logistics for this area is closer to offensive strategies (OS). Thus planning and investments should be directed towards the strenghs and available opportunities in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural tourism
  • land use
  • rural development؛ Sistan and Baluchistan
  • lashar