توان سنجی گردشگری شهرستان سردشت با استفاده از مدل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه از گردشگری به عنوان رکن اساسی توسعه پایدار یاد می‌کنند و در این بین جاذبه‌های گردشگری تأثیراتی اساسی و مهمی را بر این صنعت ایفا می­کند­. شهرستان سردشت با دارا بودن پتانسیل‌های طبیعی و تاریخی گردشگری، قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری منطقه را دارد که می­توان با برنامه‌ریزی مناسب و شناسایی توان‌ها و محدودیت‌های موجود نقش مؤثری در توسعه اقتصادی ملی و منطقه­ای ایفا نماید. هدف پژوهش حاضر شناسایی پتانسیل‌ها و جاذبه‌های گردشگری شهری می­باشد­. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی – توصیفی و از نوع پژوهشی- کاربردی می‌باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه استراتژی و راهبرد توسعه گردشگری، از روش تحلیلی SWOT استفاده شده است. بدین منظور، فهرستی از نقاط قوت و ضعف و هم­چنین فرصت­ها و تهدیدها تهیه و با تنظیم عوامل استراتژیک، ماتریس SWOT از آن استخراج و رهیافت­های حاصل از این تجزیه و تحلیل­ها، به عنوان خط مشی‌های راهگشا در جهت تقویت زیرساخت­ها و پتانسیل­های گردشگری شهرستان سردشت ارائه شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که استراتژی موجود برای گسترش صنعت توریست در سطح شهرستان سردشت راهبردهایSoمیباشد که باید با بهره‌گیری از نقاط قوت از فرصت‌های موجود نهایت استفاده را کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Potency of Tourism in Sardasht Using SWOT Model

چکیده [English]

Nowadays tourism is mentioned as the fundamental factor of sustainable development and tourist attraction plays an important role in this industry. Sardasht with its natural and historical potentials has the potency to become a tourism center. Careful planning and identifying the potentials and limitations of this city can affect the national and local economic development. The purpose of the present study was to identify the potentials and attractions of the urban tourism. The method used in the study was analytical, descriptive and it was an applied research. In order to analyze the obtained data and present a strategy and approach to develop tourism, SWOT model was used. Thus a list of the strengths and weaknesses as well the opportunities and threats was prepared. The strategic factors were set and SWOT matrix was obtained to present the findings for fostering the infrastructures and tourism potentials in Sardasht. The results of the study showed that the existing strategy can be applied for developing tourist industry in Sardasht. Thus the strengths and existing opportunities must be used optimally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sardasht
  • Strategic Planning
  • Urban Tourism
  • SWOT model