توان سنجی توسعه گردشگری شهرستان خاش با استفاده از تکنیک SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ارزیابی استراتژیک تعیین چشم‌انداز برای یک منطقه گردشگری از آن جهت ضروری می‌نماید که به شیوه‌ای اثربخش موجب انگیزش و تحرک افراد برای دستیابی به آینده‌ای مطلوب می‌گردد. هنگامی که چشم‌انداز منطقه گردشگری با بهره‌گیری از نظرات ذینفعان تعیین گردید، سند حاصل بازتابی از چشم‌انداز‌های شخصی می‌شود که در قلب و مغز مدیران و کارکنان(درباره آینده) وجود دارد. در این مقاله با توجه به مباحث مطرح شده و در چارچوب روش ارزیابی استراتژیک توسعه گردشگری در شهرستان خاش، در چهار چوب مدل SWOT مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج به دست آمده در مدل QSPM تجزیه و تحلیل گردیده و نتایج حاصل در شناخت استراتژی اقدام و عملیاتی مورد استفاده واقع شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که استراتژی اقدام در توسعه گردشگری شهرستان خاش بر مبنای استراتژی محافظه کارانه (ثباتی) بوده و بر این مبنا در چارچوب این استراتژی کلان، پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Volunteering Tourism Development in Khash Using SWOT Technique

چکیده [English]

The strategic evaluation of outlook determination for a tourism area is a must since in its effective way, it causes motivation and movement in persons to achieve an appropriate future in their life. outlook of the area is determined based on the beneficiaries’ views, the result will be the personal insights existing in the minds and hearts of the managers and employees. The present study has focused on the strategic evaluation method of tourism development in Khash using  the SWOT Model. The obtained results have been analyzed using QSPM Model and have been used in understanding the operational strategy. The results indicated that the operational strategy has been effective in developing the tourism in Khash and some recommendations were presented based on this macro-strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic evaluation
  • SWOT model
  • QSPM Model
  • Khash