برآورد ظرفیت برد پهنه‌های مستعد توسعه توریسم شهر بانه ( مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری دوکانان )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رشد روزافزون صنعت گردشگری بدون توجه به توان سرزمین و ظرفیت برد منطقه می‌تواند در درازمدت آسیب‌های جدی محیط‌زیست را به همراه داشته باشد. شناخت توان و تناسب سرزمین و به‌کارگیری روش‌های کمی برای برآورد مقادیر استفاده از منابع موجود در طبیعت نقش اساسی در فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت سرزمین ایفا می‌کند. شهر بانه در چندین سال اخیر میزبان حجم عظیمی از گردشگران بوده و نیازمند ارتقای زیرساخت‌های توریسمی می‌باشد. منطقه نمونه گردشگری دوکانان بانه با هدف پاسخ‌گویی هرچه بهتر به گردشگران شهر بانه پیشنهاد شده است. در مقاله حاضر به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار گردشگری، پهنه‌های مستعد گردشگری منطقه نمونه دوکانان بانه به روش AHP-FUZZY شناسایی شده و سپس ظرفیت برد فیزیکی و واقعی محدوده مطالعاتی منطقه برای تفرج گسترده و متمرکز برآورد شد. در این پژوهش تخمین ظرفیت برد در دو حالت تعیین ظرفیت برد برای کل منطقه برحسب طبقات توان و تعیین ظرفیت برد با توجه به پهنه‌بندی طراحی منطقه صورت گرفت. این محاسبات نشان می‌دهد که در حالت دوم که ظرفیت برد با توجه به طراحی اولیه منطقه برای تفرج متمرکز و گسترده تخمین زده شده، نتایج دقیق‌تر و هدفمندتری را نسبت به حالت اول ارائه می‌دهد که می‌تواند در برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار گردشگری منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Carrying Capacity of Suitable Zones for Tourism Development in Baneh, A Case Study of Dokanan Tourism Area

چکیده [English]

The growth in tourism industry while ignoring potentials and carrying capacity of the land can lead to serious environmental damages in long-term. Understanding the potential and proportion of land and using the quantitative methods to estimate the amount of utilization of existing resources have an important role in land use planning and management processes.  Baneh has been the host of a large  number of tourists during the last decades and thus needs to improve its tourism infrastructures.  Dokanan tourism area was suggested in order to meet this requirement. In this paper, suitable areas for recreational activities in Dokanan area of Baneh have been detected using AHP-FUZZY method. Then based on the results of ecological land evaluation, physical and real carrying capacity of the case study has been estimated. The carrying capacity has been estimated concerning two cases: 1- for the whole area according to its capability and 2- according to zoning of area design. The results indicated that the second case gives more accurate and purposeful responses in comparison with the first one which could be used in recreational planning and management of the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological Land Evaluation
  • Carrying Capacity
  • tourism development
  • Dokanan Tourism Area