تعیین راهبردها و سیاست‌های توسعه ژئوتوریسم در شهرستان مشکین شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نقش صنعت گردشگری و تلفیق آن با علوم زمین، در ارتقای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ترویج صلح،  شناسایی و حفظ دارایی‌های طبیعی و فرهنگی و مکان‌یابی آن بر کسی پوشیده نیست. ژئوتوریسم یکی از زیر شاخه‌های صنعت توریسم است که کاملاً از اصول توریسم تبعیت می‌کند و ترکیبی از زمین‌شناسی، ژئومورفولوژی، گردشگری چشم‌انداز منابع طبیعی، لندفرم‌ها، سنگ‌ها و کانی‌ها با تأکید بر فرایند‌های به وجود آورنده این اشکال می‌باشد. در این پژوهش پدیده­های ژئوتوریستی شهرستان مشگین شهر به عنوان دومین شهر توریستی استان اردبیل که سالانه گردشگران زیادی را به خود جلب می‌کند، مانند چشمه­های آبگرم قوتور سویی، شابیل، قینرجه مشگین شهر، پارک جنگلی مشگین شهر، شیروان دره سی، آبشار گورگور سبلان و ... با روش راهبردیSWOT مورد بررسی قرار گرفت. با به کارگیری این مدل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای موجود در رابطه با توسعه ژئوتوریسم در منطقه مورد مطالعه بررسی شد. طی مطالعات و تحقیقاتی که صورت گرفت پدیده‌های ژئوتوریستی منطقه شناسایی و معرفی شدند و برای منطقه تعداد 12 نقاط قوت،12نقاط ضعف، 14نقاط فرصت و 12 نقاط تهدید مورد شناسایی قرار گرفت و نتایج آنها به صورت جداولی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Approaches and Development Policies of Geotourism in Meshkinshahr

چکیده [English]

Geo-tourism is one of the most important types of tourism which has become very popular during recent years. This study is an analysis of geo-tourism attractions in the northern slope of the Sabalan mountains in Ardabil such as Ghoutoor-Sooyi hot springs, Shabil hot springs, Ghynerjeh and national park of Meshgen-Shahar،Shirvan valley, Goorgoor falls of Sabalan based on a SWOT strategic model. Using  this model, the strengths, weaknesses, opportunities, and threats which are related to the development of geo-tourism in the area understudy were checked. As a result, twelve strengths, twelve weaknesses, fourteen opportunities and twelve threats were identified. Furthermore some approaches were presented in order to develop geo-tourism in the mentioned area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geo-tourism
  • geo-morphosite
  • SWOT model
  • northern slope of Sabalan