اولویت‌بندی مناطق هدف توسعه گردشگری جنگ استان کردستان با بهره‌گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گردشگری جنگ به عنوان محصولی جدید و پرطرفدار در بازار پرسود و منفعت گردشگری توانایی بازسازی اقتصادی و اجتماعی نواحی جنگ‏زده مرزی را دارد. تحقق این امر در گروه برنامه‏ریزی صحیح بر پایه وضع موجود می‏باشد؛ در این میان ضروری است که مناطق دارای این پتانسیل شناسایی و الویت‏بندی گردند تا بدینوسیله امکانات و سرمایه‏ها جهت‏گیری صحیحی داشته و در مسیر درستی هدایت شوند. این امر سهم مهمی در تصمیم‏گیری‏های مدیریتی داشته و از سویی دیگر به گردشگران برای انتخاب مقاصد و سرمایه‏گذاران برای سرمایه‏گذاری کمک بسیاری خواهدکرد. از سویی نیاز است که برنامه‏ریزی‏های گردشگری و در این میان اولویت‏بندی‏های مقاصد گردشگری بر پایه رویکرد پذیرفته شده کنونی مدیریت گردشگری یعنی رویکرد سیستمی و روش های جدید تصمیم‏گیری باشد. در این راستا پژوهش کاربردی حاضر به اولویت‏بندی مقاصد هدف گردشگری جنگ استان کردستان بر پایه رویکرد سیستمی پرداخته و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی یکی از زیرمجموعه‏های روش‏های تصمیم‏گیری چندمنظوره انجام پذیرفته‏است. نتایج پژوهش نشان دادند که در میان مناطق هدف گردشگری استان، شهرستان بانه دارای مطلوبترین وضعیت نسبت به سایر رقبا(مقاصد) جهت توسعه و گسترش گردشگری جنگ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Development of War Tourism Destinations in Kurdistan Province Using Hierarchical Analysis Process

چکیده [English]

War zone tourism has the potential of economic and social reconstruction of war-torn areas in the border lines as a new popular beneficial tourism market. Achieving this goal requires proper planning based on the existing conditions. So it is essential to identify and prioritize areas that have this potential so that the facilities and assets may have a correct orientation and also be in the right direction. This is an important contribution to management decisions and helps the tourists select destinations as well as investors for investment purposes. On the one hand, tourism planning and priorities of tourist destinations must be based on currently accepted approaches to tourism management called systematic approach and new methods of decision-making. In this regard the current practical investigation has been done based on a systematic approach and has used a subset of multi-functional decision-making procedures of hierarchical analysis approach. the obtained results showed that among the target areas of tourism in Kurdistan province, Baneh has the most favorable situation than other competitors (objectives) for development and expansion of the war tourism.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • black tourism
  • War Tourism
  • systematic approach
  • Kurdistan province