معیارهای انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کلان شهر مشهد به‌واسطه وجود بارگاه امام رضا (ع) همه ساله پذیرای بیش از پانزده میلیون گردشگر و زائر است؛ از بعد عرضه از جمله دغدغه‌های عمده تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان شهری اسکان مسافرین و از دیدگاه تقاضا (گردشگر) انتخاب اقامتگاه مطلوب به لحاظ معیارهای متفاوت موقعیت، امکانات، شهرت، قیمت و کیفیت خدمات ارایه شده است. از این رو،  هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اولویت‌های انتخاب هتل (نزد گردشگران در شهر مقدس مشهد می‌باشد. الگوی کلی طرح پژوهش کمی، از بعد هدف کاربردی و در چارچوب روش توصیفی – تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، گردشگرانی بوده‌اند که در مردادماه 93 به مشهد مقدس سفر  نموده و در هتل‌های این شهر اقامت داشته‌اند. با عنایت به میانگین اقامت حدود 2000 نفر در مرداد ماه و با استفاده از رابطه کوکران، حجم نمونه حدود 200  نفر برآورد گردید. به‌طور کلی یافته‌های حاصل از بررسی میزان اهمیت هر یک از متغیرهای اصلی تحقیق نشان ‌می‌دهد که معیارهای انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران در مشهد به ترتیب اولویت عبارتند از: کیفیت خدمات هتل 5/91 درصد، موقعیت جغرافیایی- مکانی، امکانات هتل، هزینه و قیمت خدمات تقریباً با ارزیابی یکسان 5/76 درصد و تصویر عمومی و شهرت هتل 5/64 درصد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hotel Selection Criteria from Tourists’ Viewpoints in Mashhad

چکیده [English]

Because of Imam Reza’s shrine Mashhad metropolis is the center of more than fifteen million tourists and pilgrims each year. In terms of supply, one of the major concerns for decision-makers and urban planners is providing accommodation for these tourist and pilgrims, while in terms of demand on the part of tourists, selecting suitable accommodation with different criteria such as good location, facilities, fame, cost and quality of services is of concern.  Therefore, the main goal of this article was to analyze the criteria influencing the hotel selection from the perspective of tourists in Mashhad. This study was an applied quantitative research and was carried out using a descriptive-analytical method. The data collection instrument was a researcher-made questionnaire. The research population consisted of the tourists who stayed in hotels of Mashhad in August 2014. Among the resident tourists, 200 individuals were selected as the sample size based on the Cochran's formula. Generally, the research findings indicated that the criteria of hotel selection from the viewpoints of tourists were the quality of services (91.5%), geographical location, facilities and cost (76.5%) and fame and image (64.5%) respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • hotel selection
  • Mashhad
  • trourist