شناسایی عوامل تاثیرگذار در توسعه گردشگری ورزشی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: زورخانه‌های شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

صنعت گردشگری در قرن حاضر، به عنوان یکی از پر رونق­ترین صنایع، و نیرو محرکه توسعه اقتصاد جهانی، شناخته می­شود. این صنعت نو ظهور، توانسته با تاثیرگذاری خود روی دیگر صنایع، نظر بسیاری از دست اندر کاران صنایع را به خود جلب کند. ورزش نیز به عنوان یکی از صنایع بزرگ و با اهمیت در دنیای کنونی، مطرح می­باشد. که از تلفیق آنها یکی از شگفت­انگیزترین صنایع خدماتی مدرن به نام صنعت "گردشگری ورزشی" به وجود آمده است. این شاخه از گردشگری، درچند دهۀ اخیر، رشد فراوانی داشته است. و بسیاری از کشورها، دراین زمینه، اقدام به پژوهش، برنامه­ریزی، سرمایه­گذاری و بازاریابی کرده و از این محل، توانسته‌اند گردشگری را در کشور خود توسعه داده وازفواید زیاد آن در زمینه­های اقتصادی بهره­مند گردند. اصفهان نیز، با دارا بودن منابع و جاذبه­های متعدد طبیعی و انسانی، یکی از شهر­های اثرگذار در زمینه توسعه گردشگری ورزشی می­باشد. اما متأسفانه، فقدان شناخت کافی، عدم مدیریت و نبود استراتژی­های مدون و مشخص باعث غفلت از این حوزه و از دست رفتن فرصت­های منحصربه­فرد موجود در این شهر، شده است.هدف این پژوهش، بررسی نقش زورخانه ها در توسعه گردشگری ورزشی،در شهر اصفهان می باشد. واز مدل SWOT برای تحلیل آن استفاده شده است. روش پژوهش براساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی – موردی است. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسش نامه وآمارهای توصیفی(میانگین وانحراف معیار) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده عامل نبود افراد متخصص در حوزه گردشگری ورزشی، کمبود امکانات رفاهی وحمل ونقل مناسب برای گردشگران ورزشی، تبلیغات بسیار کم در این زمینه، قدیمی بودن ساختمان زورخانه ها و آشنایی نداشتن مردم با زورخانه­ها، در ضعف توسعه گردشگری ورزشی زورخانه های شهر اصفهان، نقش دارند.

کلیدواژه‌ها