تهیه تقویم گردشگری شهراصفهان و خواهرخوانده هایش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از جمله عوامل موثّر در گردشگری، آب و هوا است. آب و هوا در انتخاب مکان و زمان گردشگری تاثیر قابل توجّهی دارد. گردشگران برای انتخاب مقصد گردشگری، زمانی را در نظر می­گیرند که بیشترین آسایش آب و هوایی را داشته باشد و همچنین در انتخاب مکان گردشگری، مکانی را انتخاب می­کنند که دارای بیشترین آسایش آب و هوایی باشد. برنامه­ ریزان و متخصصان امر گردشگری هم برای برنامه­ریزی زمانی و مکانی گردشگری، به آسایش آب و هوایی توجّه زیادی دارند تا بتوانند خاطره­ای خوش برای گردشگران ایجاد نمایند.در این پژوهش با استفاده از داده­های آب و هوایی شهر اصفهان و شهرهای خواهرخوانده­اش و با کاربرد مدل شاخص دمای معادل فیزیولوژیک، پراکنش زمانی و مکانی آب و هوای آسایش گردشگری تهیّه شد.  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در بین شهر اصفهان و خواهرخوانده­هایش شهر داکار و هاوانا با هفت ماه قابل قبول، بهترین شرایط را از نظر اقلیم آسایش گردشگری دارد. و شهر اصفهان و ایروان و لاهور با سه ماه قابل قبول، پایین­ترین رتبه را دارد. در بین ماه­های سال هم بهترین ماه­ها، می، با تعداد10 شهرقابل قبول و ژوئن، سپتامبر، اکتبر با تعداد هفت شهر قابل قبول، بهترین وضعیت را دارند و ماه ژانویه با فقط دو شهر دارای شرایط قابل قبول، بدترین شرایط را دارند.
 

کلیدواژه‌ها