توان‌سنجی توسعه اکوتوریسم شهرستان تالش با استفاده ازروش SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شهرستان تالش از لحاظ جاذبه‌های اکوتوریستی، چشم‌اندازهای طبیعی بسیاری را در خود جای داده است که مهم‌ترین آن‌ها سواحل دریاچه خزر، جنگل‌های هیرکانی یا خزری و کوههای تالش می‌باشند. در حال حاضر بخش عظیمی ‌از این چشم‌اندازها به دلیل مدیریت و بهره‌برداری نادرست به علّت عدم توجه به اصول و قوانین آمایش سرزمین در حال نابودی هستند. از آن جایی که اولین قدم برای برنامه‌ریزی اقتصادی شناسایی منابع، امکانات و محدودیت‌ها است، لذا هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی نقاط قوّت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مؤثر بر رشد اکوتوریسم شهرستان تالش و هدف فرعی آن شناسایی مسیرهای طبیعت‌گردی این شهرستان می‌باشد. پژوهش حاضر بر پایه روش توصیفی - تحلیلی است که داده‌های مورد نیاز آن به دو روش کتابخانه‌ای و پیمایشی جمع‌آوری شده است. نتایج پژوهش نشان داد؛ مطابق با الگوی تحلیلی سوات استراتژی‌های رشد اکوتوریسم شهرستان تالش از نوع استراتژی‌های بازنگری و تدافعی بوده و مسیرهای طبیعت‌گردی این شهرستان شامل پنج مسیر (1- روستاها و مناطق ییلاقی هشتپر2- اسالم 3- سواحل 4- حویق 5- لیسار) است.

کلیدواژه‌ها