اولویت‌بندی موانع جذب توریسم با استفاده از تحلیل شبکه‌ای (ANP): مورد: استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برای ایجاد یک توسعه­ی همه­جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات کشور می­باشیم. موضوع گردشگری و توریسم یکی از عناصر مهم در ترکیب اقتصادی و فرهنگی کشورها محسوب می­شوند. در این راستا توسعه­ی صنعت گردشگری که اقتصاددانان آن­را سومین پدیده اقتصادی پویا و رو به رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی می­دانند، به عنوان نیاز اساسی کشور مطرح می­شود. بر این اساس پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی مشکلات و موانع جذب توریسم در استان گلستان و اولویت­بندی آنها با  استفاده از روشANP بپردازد.

کلیدواژه‌ها