«ارائه‌ی مسیرهای بهینه‌ی گردشگری شهر مشهد از طریق شناسایی و سنجش عناصر دارای پتانسیل گردشگری»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     ساماندهی مسیرهای گردشگری، از جهت تعدیل سرمایه و زمان اختصاصی به عناصر گردشگری شهر، حائز اهمیت است. یکی از شهرهای مهم در زمینه‌ی گردشگری در ایران شهر مقدس مشهد است که دومین کلان‌شهر مذهبی جهان بعد از مکه‌ی مکرمه و دومین کلان‌شهر ایران بعد از تهران می‌باشد. مشهد به عنوان بزرگترین شهر مذهبی و زیارتی ایران هر ساله بالاترین میزان زائران و گردشگران را جذب می‌کند.  شهر مقدس مشهد به جز مجموعه‌ی تاریخی- فرهنگی- زیارتی حرم مطهر امام رضا (ع) دارای جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، تفریحی، طبیعی و ...زیادی است که برخی از آنها در درون محدوده شهر و برخی دیگر در حومه‌ی شهر قرار دارد. از این رو، در پژوهش پیش ‌رو با شناسایی و سنجش اولویت این عناصر، به ارائه‌ی مسیرهای پیشنهادی با توجه به عواملی همچون هزینه‌ی جابه‌جایی، محل اسکان غالب زائرین، اولویت برخی عناصر گردشگری شاخص نسبت به هم و محل قرارگیری آن‌ها و همچنین تمایل غالب زائرین به بازدید از حرم مطهر به طور روزانه و ... پرداخته شده‌ است. در این تحقیق، ضمن مرور ویژگی‌های بخش عرضه و تقاضای گردشگری در مشهد، مبتنی بر اسناد حاصل از طرح‌های پژوهشی و عمرانی، اطلاعات و داده‌های سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه و اطلاعات و آمار به دست آمده از تحلیل برداشت‌های میدانی (پرسشنامه)، داده‌ها و اطلاعات پایه جمع‌آوری، و سپس با استفاده از ابزارSWOT طبقه‌بندی شده‌اند. در انتها نیز سه مسیر نهایی ارائه گردیده‌است.

کلیدواژه‌ها