تعداد مقالات: 290

77. بررسی وضعیت معیشت روستائیان حوزه آبخیز واز در اثر اجرای طرح های بوم گردی

دوره 9، شماره 34، خرداد 1399، صفحه 49-62

مونا تاریوردی؛ قاسم حبیبی بی بالانی؛ جلال محمودی


78. تحلیل آثار زیست محیطی – اقتصادی و فرهنگی گردشگری روستایی از دیدگاه روستاییان مطالعه ی موردی ( روستای فش ، شهرستان کنگاور )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1397

زهرا شفیعی؛ بیژن رحمانی


98. ارزیابی قابلیت های اکوتوریستی زیر حوزه آبریز چرداول در استان ایلام

دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 59-77

جواد جمال آبادی؛ حمزه احمدی