تعداد مقالات: 290

-5. مکان‌یابی بهینه کمپ‌های طبیعت‌گردی درحوضه بازفت با استفاده از معیار دسترسی

دوره 7، شماره 28، آذر 1397، صفحه 1-16

امیر گندمکار؛ مریم السادات احدی نژاد