موضوعات = مربوط به گردشگری
تعداد مقالات: 68
52. تبیین موانع توسعه صنعت گردشگری ( مطالعه موردی) شهر کجور

دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 109-124

جمشید عینالی؛ محمد علی الهی چورن؛ مهدی چراغی


53. مکان‌یابی بهینه کمپ‌های طبیعت‌گردی درحوضه بازفت با استفاده از معیار دسترسی

دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 1-16

امیر گندمکار؛ مریم السادات احدی نژاد


54. بررسی تاثیر کیفیت خدمات و رضایت مندی بر وفاداری مشتریان هتلهای استان کردستان

دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 111-145

سید محمد موسوی جد؛ رضا شافعی؛ مریم شریفی؛ حیدر محمدی


55. شناسایی راهکارهای بازاریابی در گردشگری ادبی: مطالعه موردی شهرستان نیشابور

دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 99-110

سید ناصر قدمگاهی؛ اسماعیل قادری


56. بررسی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری بر اساس روشهای اطلاعات متقابل

دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 35-50

علی جهان تیغ پور؛ محمد رضا شفیعی؛ رقیه علیجانی علیجانی وند


60. ارزش گذاری اقتصادی تفرجگاه طبیعی ژئوپارک قشم با استفاده از روش هزینه سفر

دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 17-34

مجید پوربلیغی؛ رخشاد حجازی


65. توسعه اکوتوریسم پایدار در مناطق حفاظت شده با تاکید بر مفهوم ظرفیت برد زیست محیطی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 19-32

مژگان بزم آرا بلشتی؛ مرتضی توکلی؛ ستار سلطانیان؛ کاوه جعفرزاده


66. ارزیابی قابلیت پیاده راه در چارچوب رضایتمندی گردشگران نمونه موردی : پیاده راه علم الهدی رشت

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 83-100

عارفه اسلامی؛ طاهره شهبازی؛ امین ابراهیمی دهکردی


67. ارزیابی اثرات حکمروایی بر توسعه گردشگری روستایی، مطالعه موردی: شهرستان نیر

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 33-50

وکیل حیدری ساربان؛ علی ارشد؛ شراره صائب؛ مینا زیارتی