کلیدواژه‌ها = گردشگری الکترونیک
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل گردشگری ورزشی الکترونیک در ایران با رویکرد ساختاری-تفسیری

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 97-114

شیدا والکی؛ سید احسان امیرحسینی؛ علی پیرزاد