کلیدواژه‌ها = "مدیریت و برنامه ریزی"
تعداد مقالات: 1
1. توسعه اکوتوریسم پایدار در مناطق حفاظت شده با تاکید بر مفهوم ظرفیت برد زیست محیطی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 19-32

مژگان بزم آرا بلشتی؛ مرتضی توکلی؛ ستار سلطانیان؛ کاوه جعفرزاده