کلیدواژه‌ها = گردشگری شهری
تعداد مقالات: 13
5. ارزیابی قابلیت پیاده راه در چارچوب رضایتمندی گردشگران نمونه موردی : پیاده راه علم الهدی رشت

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 83-100

عارفه اسلامی؛ طاهره شهبازی؛ امین ابراهیمی دهکردی