کلیدواژه‌ها = گردشگری شهری
تعداد مقالات: 15
1. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری در بافت‌های تاریخی "مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر ارومیه"

دوره 10، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 103-122

رسول عطایی؛ میرسعید موسوی؛ میرجواد شریف نژاد


7. ارزیابی قابلیت پیاده راه در چارچوب رضایتمندی گردشگران نمونه موردی : پیاده راه علم الهدی رشت

دوره 7، شماره 25، اسفند 1396، صفحه 83-100

عارفه اسلامی؛ طاهره شهبازی؛ امین ابراهیمی دهکردی