نویسنده = علیجانی علیجانی وند، رقیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری بر اساس روشهای اطلاعات متقابل

دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 35-50

علی جهان تیغ پور؛ محمد رضا شفیعی؛ رقیه علیجانی علیجانی وند