نویسنده = حیدر محمدی
تعداد مقالات: 2
1. نقش اِلمان های گردشگری جنگ در افزایش نرخ بازدید گردشگران از موزه جنگ خرمشهر

دوره 10، شماره 38، بهار 1400، صفحه 51-68

حیدر محمدی؛ سید محمد موسوی جد؛ شبنم صالحی؛ سارا ساعدی


2. بررسی تاثیر کیفیت خدمات و رضایت مندی بر وفاداری مشتریان هتلهای استان کردستان

دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 111-145

سید محمد موسوی جد؛ رضا شافعی؛ مریم شریفی؛ حیدر محمدی