نویسنده = الهامه نعمت زاده
تعداد مقالات: 1
1. شاخص های رضایتمندی و وفاداری گردشگران ورودی به شهرستان سرعین از بعد جاذبه ها

دوره 10، شماره 38، بهار 1400، صفحه 103-120

سعید رجائی مستعلی بیگلو؛ الهامه نعمت زاده؛ مسلم قاسمی