نویسنده = حسن ستاری ساربانقلی
تعداد مقالات: 1
1. تدقیق توسعه گردشگری در بازآفرینی فرهنگ مبنا ( مطالعه موردی : بافت تاریخی شهر مینودری )

دوره 10، شماره 38، بهار 1400، صفحه 121-138

امیر علی محمدی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ مهسا فرامرزی اصل؛ محمد رضا پاکدل