نویسنده = سعیده مرادمند
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ی الگوهای پیوند از دور با وضعیت آب و هوای آسایش گردشگری استان گیلان به روش UTCI

دوره 9، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 95-110

امیر گندمکار؛ سعیده مرادمند؛ احمد خادم الحسینی؛ علیرضا عباسی