نویسنده = ابراهیمی جمنانی، لیلا
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی تأثیر متغیرهای شهر سالم بر بهسازی و نوسازی بافت فرسوده (نمونه موردی؛ محلات فرسوده شهر قائمشهر)

دوره 9، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 131-153

تقی تقوی؛ لیلا ابراهیمی جمنانی؛ کیا بزرگمهر؛ آمنه حقزاد


2. عوامل موثر بر مشارکت شهروندان و گردشگران به منظور حفاظت از محیط ‌زیست (مطالعه موردی: شهرستان محمودآباد)

دوره 9، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 47-68

ناصر فتاحی؛ لیلا ابراهیمی جمنانی؛ کیا بزرگمهر؛ آمنه حق زاد