نویسنده = خوش الحان، وحید
تعداد مقالات: 1
1. راهکارهای توسعه صنعت گردشگری پایدار تبریز مبتنی بر مؤلفه‏ های منطقه‏ ای

دوره 9، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 1-16

وحید خوش الحان؛ کریم حسین زاده دلیر؛ حسین نظم فر