نویسنده = قاسم حبیبی بی بالانی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی وضعیت معیشت روستائیان حوزه آبخیز واز در اثر اجرای طرح های بوم گردی

دوره 9، شماره 34، بهار 1399، صفحه 49-62

مونا تاریوردی؛ قاسم حبیبی بی بالانی؛ جلال محمودی